Merkel en Sarkozy hebben beslist: geprivilegieerde relatie OUI, lidmaatschap NEIN.

In hun Europese campagne maken zij er voor een christendemocratisch publiek geen probleem van om een gegeven woord te breken.

Niet het hunne, want zeker van Sarko is al lang bekend hoe hij over de Turkse toetreding denkt.

Wel dat van Europa.

Of zoals Bart Staes het op zijn blog zegt: “De EU houdt zich aan de belofte dat Turkije (….) (mag) toetreden mits (het) aan alle toetredingsvoorwaarden (voldoet). Zij legt geen extra eisen op, maar beloont hervormingsstappen met tastbare voordelen, zoals soepeler visumverlening.” (meer…)

overgenomen van de standaard-online
BRUSSEL – Er is nood aan méér Europa, vinden we. Maar we zijn minder uitgesproken positief dan in het verleden. Er is vooral vraag naar een gezicht dat Europa herkenbaar maakt: ‘een president die echt iets te zeggen heeft’.
(meer…)