Brussel – Het taalexamen voor de Brusselse gemeenteambtenaren is te moeilijk. Volgens de Raad van State is het examen moeilijker dan de taalwetten voorschrijven. Federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere (CD&V) zal het examen in de loop van dit jaar aanpassen.

De gemeenten Schaarbeek en Oudergem hadden in 2001 beroep aangetekend tegen het koninklijk besluit over de taalexamens van Selor, het rekruteringsbureau van de federale overheid. Ze krijgen nu dus gelijk. (meer…)

Soms schuilt het protest in een letter.

letterdHoofdletter i.p.v. geen letter.
De gemeente Etterbeek heeft begin 2009 huis aan huis een brochure uitgedeeld met allerlei nuttige op het vlak van gezondheid. Er is namelijk “een gezondheidsdienst in het Gemeentebestuur opgericht, met als belangrijkste opdracht een bijkomende toelichting te brengen aan de preventieve- en informatieve acties die al door de andere gezagniveau’s aangewend werden” (volgens Leven te Etterbeek nº 11 ). Een loffelijk initiatief, daar niet van. (meer…)