De nieuwe invulling van het werkwoord “ijsberen” (“lopen als een ijsbeer in een kooi”) wordt : wonen als een ijsbeer in een krimpend huis.


persmededeling van Bart Staes, Europees Parlementslid

Wat de week van het Europees leiderschap rond de klimaatcrisis had moeten worden, is uitgelopen op een gemiste kans. Er zijn voorzichtige stapjes vooruit gezet, maar de balans van de klimaattop in Polen én de Europese top in Brussel laat zien dat Europa een cruciale afspraak met de geschiedenis en de toekomst heeft gemist. Europees parlementslid Bart Staes is heel erg teleurgesteld: “Ondanks de verpletterende wetenschappelijke oproepen om snel te handelen, lijkt de urgentie van het klimaatprobleem niet doorgedrongen tot de meeste Europese politieke leiders. Men blijft blindweg uitgaan van korte termijn belangen.” (meer…)