foto: (c) Herman Sleebus

Beste Henny, Fred en Diane, beste familie en vrienden uit Nederland en België.
Beste fietsers, groenen en andere medestanders van Astrid.
Lieve Astrid.

Dat ik hier nu sta om een laatste woordje over jou te zeggen, is niet zo vreemd.
Als Nederlanders in Brussel hebben onze wegen elkaar dikwijls gekruist.
En zijn onze sporen steeds vaker gelijk gaan lopen.

Niet zo verwonderlijk als je in Brussel belandt i.v.m. Europa en gaandeweg van dat nogal abstracte project afdaalt naar die zeer concrete strijd voor een stad waarvan je bent gaan houden.
Je belandt dan al snel als dagelijks fietser bij de Fietsersbond, Gracq, ProVélo, etc.
En je wilt, ondanks je beperkte democratische rechten, niet langs de zijlijn blijven staan en engageert je bij een politieke partij, natuurlijk een progressieve.
En als die ook nog ecologisch moet zijn, dus bij Agalev, later Groen!

(meer…)

zie ook op de redactie.be

zo 22/02/09 15:44 – Open VLD en de N-VA hebben kritiek op CD&V’er Steven Vanackere, omdat die als federaal minister en vicepremier de lijst trekt voor het Brussels Parlement bij de regionale verkiezingen op 7 juni.
Vanackere werd eind vorig jaar minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken en vicepremier in de federale regering. Voordien was hij minister van Welzijn in de Vlaamse regering, een functie die hij half 2007 had opgenomen. (meer…)

Overgenomen van brusselnieuws.be

Brussel – Een derde termijn in het Brussels parlement gunt de partij haar niet. Groen! gooit ervaring te grabbel, zegt Adelheid Byttebier in een ontgoochelde reactie. Maar is de partij niet gewoon trouw aan haar eigen filosofie? Op Mieke Vogels na worden alle Vlaamse parlementsleden bedankt voor bewezen diensten. Groen! trekt resoluut de kaart van de vernieuwing, ook in Brussel, waar Adelheid Byttebier moet wijken voor radiomaker en voormalig Brussels schepen Bruno De Lille. (meer…)