“Verzoekschrift tot tussenkomst in de zaak tussen de SA Clear Channel, de MIVB en de maatschappij PROVELO tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewesst voor wat de velo-city vergunning betreft voor de Raad van State – Goedkeuring.” 

Zo luidt letterlijk (inclusief de “ss”) punt 5 op de agenda van de Gemeenteraadszitting van 15 december 2008.

 In het kort, voor wie de zaak niet gevolgd heeft (zie de vele artikelen op Brusselnieuws), waar gaat het om? (meer…)