Om 18 uur is het tijd voor iets ernstigs.

Fietsersbond, Gracq en Masse Critique (elke laatste vrijdag van de maand) hebben opgeroepen om de 42-jarige fietsdode van de Defacqzstraat te herdenken.

Groen! heeft haar leden opgeroepen zich aan te sluiten bij deze wake. (meer…)

Geschreven door © Brussel Deze Week    
 
In 1992 schetste Deze week in Brussel een uitgebreid portret van Groen!-gemeenteraadslid Rik Jellema, een in 1987 ingeweken Nederlander die zich meteen bij de eerste vermetele fietsers in deze stad voegde.

(meer…)