overgenomen van Brussel deze Week

Elsene – Wie beweert er hier dat buitenlanders te gemakkelijk Belg kunnen worden? Een buitenlander die een naturalisatie overweegt, moet zich om te beginnen door een procedure heen werken waarvan alleen de lectuur mij de moed al in de schoenen doet zinken.
Het volstaat ook duidelijk niet om die procedure goed te doorlopen en dan geduld uit te oefenen. De Commissie Naturalisaties van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het dossier van de Brusselse voorzitter van Groen! afgekeurd, de Nederlander Rik Jellema. (meer…)

 Kaddisj voor een niet geboren Belg

Op 5 februari antwoordde ik de Commissie Naturalisaties het volgende:

Om persoonlijke en politieke redenen verzoek ik de commissie mijn dossier bij dezen als afgesloten te beschouwen. Op basis van haar, mijns inziens onjuiste, “motivering” heb ik beslist mijn verblijf in België te beperken tot de duur van mijn “zending”.

Rik Jellema heeft het ongeluk een “Hollandse eurocraat” te zijn.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 22 januari beslist over de naturalisatie van een aantal nieuwe Belgen. Wie daar niet bij zat, was Rik Jellema.
Jellema woont sinds 1987 in Brussel, waar hij werkt als vertaler voor de Raad van Ministers van de Europese Unie. En daar knelt hem nu juist het schoentje. (meer…)

overgenomen van De Standaard online

vrijdag 08 juni 2001
BRUSSEL — De Nederlander Rik Jellema krijgt soms het verwijt ‘flamingant’ te zijn. Als gemeenteraadslid in Etterbeek is de Vlaamse taalstrijd ook zijn strijd geworden: hij werd vorig jaar als Nederlandstalige Europeaan verkozen op de groene lijst.
,,Ik ben aan de verkiezingen begonnen met een dubbele handicap: ik ben Nederlander én ik werk voor de Europese Unie. Euroambtenaren hebben een slecht imago in Brussel, omdat ze zich zogezegd niet integreren. De vooroordelen tegenover de Nederlanders moet ik u niet uitleggen. (meer…)