Donderdag 9 april:

Dringdring op de Parijse Ring.

Ik neem, tegen alle verkeersveiligheidsnormen en verboden van mijn vrouw in, mijn gsm ter hand.

Derk Jan Eppink redt Jellema

Derk Jan Eppink redt Jellema

“Met Derk-Jan Eppink.”

Bekende mede-NederBelgen behoeven geen intro.

Nooit met de beste Derk-Jan gesproken maar hij weet mij blijkbaar te vinden op de drukke Périphérique.

Hij heeft een probleem met het indienen van zijn Europese kandidatuur voor LDD.

Hij heeft een verklaring nodig van Nederland waaruit blijkt dat hij niet van het passief kiesrecht is vervallen verklaard of geschorst. (meer…)

Jellema heeft het Europees parlement nog niet bereikt.

De “zaak Jellema” al wel, zij het anoniem.

Groen! Europarlementslid Bart Staes stelde de Raad begin februari namelijk een vraag over de weigering van België om EU-ambtenaren (hoeveel?) te naturaliseren omdat zij “diplomaten op zending” zouden zijn.

Helaas kwam het non-antwoord van de Raad niet op de vertalerstafel van het slachtoffer zelf terecht, en kon hij de klassieke omtrekkende bewegingen van zijn eigen werkgever niet ombuigen in een gunstiger richting. (meer…)

Mijn bloedeigen gemeente, nooit te beroerd om een van de nationale talen te verrijken, heeft een brief aan alle EU-burgers gestuurd om ze uit te leggen wat ze moeten doen om op 7 juni voor het Europees Parlement te kunnen stemmen.

Het begint goed: “Dit interesseert u!” (meer…)

Hoe is het eigenlijk met onze Europese identiteit gesteld?

Al 22 jaar zoekend dacht ik nu van mijn landgenoot Alfred Pijpers, senior research fellow (sic!) aan het Nederlandse Clingendael Instituut en schrijver van artikelen over Europa, de ultieme waarheid te horen. (meer…)

Hieronder volgt de zeer korte toespraak die Groen!plusser Ludo Dierickx op 7 mei uitsprak in het Vlaams Parlement omdat hij de eerste prijs haalde met een dissertatie over de EU.

Het revolutionaire in de Europese Eenmaking
Tegen doemdenkers en cultuurpessimisten mag je zeggen : wie had er in 1939 en tijdens de laatste oorlog met zijn slagvelden, concentratiekampen en plat gebombardeerde steden ook maar durven denken dat Fransen, Duitsers,Italianen en Beneluxers, die elkaar gehaat, gevreesd, verwenst hadden, kort na die oorlog, ondenkbare dingen zouden doen, o.a. op voorstel van de R. Schuman. (meer…)

overgenomen van de standaard-online
BRUSSEL – Er is nood aan méér Europa, vinden we. Maar we zijn minder uitgesproken positief dan in het verleden. Er is vooral vraag naar een gezicht dat Europa herkenbaar maakt: ‘een president die echt iets te zeggen heeft’.
(meer…)

persmededeling van Bart Staes, Europees Parlementslid

Wat de week van het Europees leiderschap rond de klimaatcrisis had moeten worden, is uitgelopen op een gemiste kans. Er zijn voorzichtige stapjes vooruit gezet, maar de balans van de klimaattop in Polen én de Europese top in Brussel laat zien dat Europa een cruciale afspraak met de geschiedenis en de toekomst heeft gemist. Europees parlementslid Bart Staes is heel erg teleurgesteld: “Ondanks de verpletterende wetenschappelijke oproepen om snel te handelen, lijkt de urgentie van het klimaatprobleem niet doorgedrongen tot de meeste Europese politieke leiders. Men blijft blindweg uitgaan van korte termijn belangen.” (meer…)

uit De Standaard van 11 december 2008

BRUSSEL – De Brusselse gemeenten lijken misbruik te maken van het miljoenenfonds voor de beveiliging van de Europese topbijeenkomsten. Nogal wat facturen die de Brusselse gemeenten indienen, blijken immers helemaal niets te maken te hebben met het doel van dat fonds, zo weet De Tijd. (meer…)