Donderdag 9 april:

Dringdring op de Parijse Ring.

Ik neem, tegen alle verkeersveiligheidsnormen en verboden van mijn vrouw in, mijn gsm ter hand.

Derk Jan Eppink redt Jellema

Derk Jan Eppink redt Jellema

“Met Derk-Jan Eppink.”

Bekende mede-NederBelgen behoeven geen intro.

Nooit met de beste Derk-Jan gesproken maar hij weet mij blijkbaar te vinden op de drukke Périphérique.

Hij heeft een probleem met het indienen van zijn Europese kandidatuur voor LDD.

Hij heeft een verklaring nodig van Nederland waaruit blijkt dat hij niet van het passief kiesrecht is vervallen verklaard of geschorst. (meer…)