Kaddisj voor een niet geboren Belg

Op 5 februari antwoordde ik de Commissie Naturalisaties het volgende:

Om persoonlijke en politieke redenen verzoek ik de commissie mijn dossier bij dezen als afgesloten te beschouwen. Op basis van haar, mijns inziens onjuiste, “motivering” heb ik beslist mijn verblijf in België te beperken tot de duur van mijn “zending”.

Rik Jellema heeft het ongeluk een “Hollandse eurocraat” te zijn.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 22 januari beslist over de naturalisatie van een aantal nieuwe Belgen. Wie daar niet bij zat, was Rik Jellema.
Jellema woont sinds 1987 in Brussel, waar hij werkt als vertaler voor de Raad van Ministers van de Europese Unie. En daar knelt hem nu juist het schoentje. (meer…)