Justitiepaleis in de steigers

“België” was jaren lang voor mij de koepel van het Brussels Justitiepaleis.
Veel meer dan het Atomium of een ander “batîment phare” deze symboolfunctie kon claimen.

Gewoon omdat ik die imposante, met bladgoud bedekte Sacré Coeur, altijd zag als ik langs Brussel liftte of spoorde, richting Frankrijk.
Ik benadruk hier het woord LANGS. (meer…)

Hans Monderman, inmiddels mondiaal beroemd als uitvinder van het “shared space”-concept, zag in de jaren zeventig het licht toen hij in opdracht van de Provinsje Fryslân een doorgaande weg in het dorp Oudehaske, vlakbij Leeuwarden, de stad die ik destijds onveilig maakte, veilig moest heraanleggen. [klik hier]

Inmiddels is ook onze staatssecretaris de idee van gedeelde ruimte genegen. [klik hier]
Stel je eens voor: Brussel zonder borden, rijden zonder regels!

Twee mogelijkheden.
De eerste: de anarchie kan niet groter zijn dan ze nu al is…….. mét borden en regels.

En de tweede: als het met borden en regels niet lukt, gaat het wellicht zonder wel.

Waarom zou zo’n aanpak alleen bij met meer respect voor de overheid behepte volkeren slagen?

Zijn “Latijnse” volkeren genetisch niet in staat tot civisme in het verkeer?
De grammatica van het wegverkeer, ook wel de wegcode genoemd, valt toch voor elk gemiddeld brein te behappen?
(meer…)

Wat gebeurt er nu?
Wordt deze “wereldburger” (niet in Toscane, wel op een andere berg) plots een kaakslagflamingant?
Is de taal dan toch gans het volk………. in Brussel?
Vliegt de blauwvoet en wappert de leeuwenvlag aan huize Jellema?

Geen schrik.
Ik richt mijn “wilde noordertonen” niet tegen bastaards en lauwaards.
Wel tegen bastaardtaal en lauwe Vlaamse zonen “in der tijden wolk”. (meer…)

Rik Jellema uit Etterbeek loopt de veertiende keer mee. ‘Ik loop het hele jaar door. Zo’n massa-evenement is heel leuk. Het publiek is altijd heel enthousiast. Je leert Brussel op een andere manier kennen. Ik fiets dagelijks in Brussel, maar als je samen op straat loopt, dan is dat bijzonder. Zo’n 20-km-loop in eigen stad is leuk.’

via Het Nieuwsblad – Gemeente Brussel: Valse start voor 20 km van Brussel.

foto: (c) Herman Sleebus

Beste Henny, Fred en Diane, beste familie en vrienden uit Nederland en België.
Beste fietsers, groenen en andere medestanders van Astrid.
Lieve Astrid.

Dat ik hier nu sta om een laatste woordje over jou te zeggen, is niet zo vreemd.
Als Nederlanders in Brussel hebben onze wegen elkaar dikwijls gekruist.
En zijn onze sporen steeds vaker gelijk gaan lopen.

Niet zo verwonderlijk als je in Brussel belandt i.v.m. Europa en gaandeweg van dat nogal abstracte project afdaalt naar die zeer concrete strijd voor een stad waarvan je bent gaan houden.
Je belandt dan al snel als dagelijks fietser bij de Fietsersbond, Gracq, ProVélo, etc.
En je wilt, ondanks je beperkte democratische rechten, niet langs de zijlijn blijven staan en engageert je bij een politieke partij, natuurlijk een progressieve.
En als die ook nog ecologisch moet zijn, dus bij Agalev, later Groen!

(meer…)

Rik Jellema is dinsdag herkozen als voorzitter van Groen! Brussels gewest. Wim Borremans is de nieuwe secretaris. Hij volgt Francis Donvil op.

De Brusselse leden van Groen! gaven Rik Jellema als voorzitter en Wim Borremans als secretaris het volle vertrouwen om de komende jaren de Brusselse Groen!en te leiden. (meer…)

Woensdag 3 juni:

In de voormiddag kieper ik mijn hele adressenboek leeg om mailtjes te versturen met de simpele boodschap: 6 op 6 voor Europa! Denk zondag even aan mij.

Ook enkele Vlaamse collega’s krijgen een berichtje.

Twee reacties, gelukkig positief. (meer…)

Europese verkiezingen: Gemiddeld twee Brusselaars per lijst

overgenomen van brusselkiest.be

Brussel – Van de Brusselse kandidaten voor het Europees parlement zijn Annemie Neyts (Open VLD) en Bert Anciaux (SP.A) de bekendste. Maar ze zijn niet alleen. De hoofdstedelingen zijn vrij goed vertegenwoordigd op de Europese lijsten, zij het vaak met (relatief) onbekende kandidaten. (meer…)

Woensdag 20 mei:

foto: Astrid van Herpen

foto: Astrid van Herpen

Groen! heeft niet alleen plannen om van Brussel de Europese Ecologische hoofdstad te maken, maar wil ook het Europees Parlement een duw in de goede richting geven. Daarom steken we met Europees lijsttrekker Bart Staes, Brussels lijsttrekker Bruno De Lille, Brussels-Vlaams lijsttrekker Luckas Vander Taelen en nog enkele andere kandidaten de handen uit de mouwen om het Europees Parlement alvast een deel van het nodige isolatiemateriaal te bezorgen.Wie de thermische luchtfoto van het Gewest bekijkt, ziet dat vele Brusselse gebouwen hun warmte royaal afgeven via de daken. De kaart met de warmtebeelden werd onlangs op de site http://www.leefmilieubrussel.be gepubliceerd.

Het Europees Parlement scoort slecht op de warmtefoto. Het Spinelligebouw, vlak achter het Luxemburgplein, kleurt helder oranje, wat duidt op een sterk warmteverlies. De voltallige vergadering keurde in 2007 al een energie-efficiëntieplan goed, maar de uitvoering hiervan laat nog op zich wachten. Het is tijd dat het Europees Parlement op energiedieet gaat, en zelf het goede voorbeeld geeft inzake isolatie en rationeel energieverbruik. (meer…)

Vrijdag 15 mei:

Groen! heeft opgeroepen om mee te demonstreren voor een ander en beter, socialer Europa

Over de Anspachlaan trekken de rode, blauwe en groene troepen,… van de vakbond wel te verstaan.

Wij van Groen! staan op de trappen van de Beurs, met een groot spandoek en vlaggen.

En een djembébandje dat moeite heeft het ritme te houden tussen de voetzoekers, die soms gevaarlijk dicht bij de trommels vallen. (meer…)