Jellema heeft het Europees parlement nog niet bereikt.

De “zaak Jellema” al wel, zij het anoniem.

Groen! Europarlementslid Bart Staes stelde de Raad begin februari namelijk een vraag over de weigering van België om EU-ambtenaren (hoeveel?) te naturaliseren omdat zij “diplomaten op zending” zouden zijn.

Helaas kwam het non-antwoord van de Raad niet op de vertalerstafel van het slachtoffer zelf terecht, en kon hij de klassieke omtrekkende bewegingen van zijn eigen werkgever niet ombuigen in een gunstiger richting. (meer…)

persmededeling van Bart Staes, Europees Parlementslid

Wat de week van het Europees leiderschap rond de klimaatcrisis had moeten worden, is uitgelopen op een gemiste kans. Er zijn voorzichtige stapjes vooruit gezet, maar de balans van de klimaattop in Polen én de Europese top in Brussel laat zien dat Europa een cruciale afspraak met de geschiedenis en de toekomst heeft gemist. Europees parlementslid Bart Staes is heel erg teleurgesteld: “Ondanks de verpletterende wetenschappelijke oproepen om snel te handelen, lijkt de urgentie van het klimaatprobleem niet doorgedrongen tot de meeste Europese politieke leiders. Men blijft blindweg uitgaan van korte termijn belangen.” (meer…)