Artikel verschenen op bruzz.be

De gemeente Etterbeek heeft op haar website een lijst gepubliceerd van de gemeentegebouwen waar er asbest aanwezig is. Op de lijst staan onder andere enkele scholen en bibliotheken. “Het gaat telkens om niet-broos asbest, dus er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid,” laat schepen voor Openbare Werken Rik Jellema (Ecolo-Groen) weten.

De inventaris komt er op vraag van Transparencia, een website waar burgers openbare documenten kunnen aanvragen.

Op de lijst staan onder andere het sportcentrum, de Nederlandstalige bibliotheek en het politiebureau. Het gaat in alle gevallen om asbest waar er geen dringende ingrepen nodig zijn. “Bij niet-broos asbest is er geen gevaar, tenzij je het gebouw sloopt,” aldus Jellema. “Wanneer er werken nodig zijn, of wanneer het asbest toch op een of andere manier zou kunnen vrijkomen nemen we wel de nodige voorzorgsmaatregelen.”

Hij laat wel weten dat deze inventaris mogelijk niet volledig is. “Soms ontdekken we bij werken dat er ergens asbest zit dat nog niet geïnventariseerd was,” aldus Jellema.

De inventaris is te raadplegen op de website van de gemeente. 

Als je een Friese schepen “kruist” met een Brusselse burgemeester, wat krijg je dan?

Goed bestuur?

Groen beleid?

Meer fietsers?

Nee, geen gezicht!

Het leven bestaat niet uit politiek alleen.
Gelukkig maar.
Na een leven lang lezen, wil ik nu ook zelf wel eens iets schrijven.
Kan altijd van pas komen als de politiek “plotseling” stopt….
En dus heb ik mij ingeschreven voor een schrijfatelier, want je bent nooit te oud om te leren, levenslang.
Hierbij mijn eerste inzending, meer feiten dan fictie, al is het sausje wel literair.
Althans, dat was de bedoeling.
Lees smakelijk!

De balafonles

C’est pas bon. C’est pas comme ça. C’est comme ça.
De leraar pakt met beide handen mijn stokjes aan de overkant vast en probeert wanhopig te laten horen welk ritme ik moet slaan, en welk latje na welk latje komt.
Het lijkt al even eenvoudig als de klank puur is.
Zonder dat mijn armen uit het gelid marcheren, beweegt hij ze volstrekt parallel van links naar rechts over de veertien zwarte latjes.
Dóet hij ze bewegen, want ik maak me zo slap mogelijk om vanaf de met oude binnenbanden omwikkelde bolletjes, langs de houten stokjes, en tot slot mijn handen, een ritmisch geluid uit mijn armen te laten komen.
Niet uit mijn hersenen: ik mag niet tellen om in de maat te blijven, niet rekenen van welk plankje naar welk plankje ik moet springen, steeds met twee handen om het ingewikkelder te maken.
De volgende stap, enkel op het gehoor af en op basis van een o zo minimaal ritmegevoel dat toch ieder mens zou moeten hebben, zou dan vanzelf volgen.

(meer…)

De gemeente had dat beroep eind vorig jaar ingediend omdat er gevreesd werd dat de versmalling negatieve gevolgen zou hebben voor bepaalde wijken in Etterbeek, maar komt daar nu dus op terug….[lees op Bruzz.be]

A Etterbeek, le mayorat du libéral Vincent De Wolf est solidement arrimé à une large majorité. Sa Liste du Bourgmestre (LB) a recueilli 17 sièges sur 35 lors du scrutin de 2012, frôlant la majorité absolue. Comme en 2006, la LB a choisi de s’allier à Ecolo (6 sièges) et au PS (5 sièges). Dans l’opposition, DéFI (3 élus) et le CDH (4 conseillers) attendent des jours meilleurs. Les trois partenaires sont au moins unanimes sur un point : leur équipe a bien fonctionné malgré d’inévitables divergences sur certains dossiers et tous envisagent de refaire alliance après 2018 si le résultat des élections le permet.

Une majorité contente de son bilan

Pour Ecolo-Groen, l’échevin et prochaine tête de liste Rik Jelema se félicite du bilan du collège ainsi que du respect dont sa formation politique a bénéficié de la part du MR. Sur des thèmes d’actualité comme le TTIP, les sanctions communales administratives pour les mineurs ou des dossiers de mobilité à l’échelon régional, les Verts ont pris leurs distances avec la LB sans que cela assombrisse leurs rapports avec le bourgmestre. Comme ses partenaires, Rik Jelema pointe parmi les principales réalisations la mise en chantier des “Jardins de la Chasse”, qui rassemblera sur un même site la nouvelle maison communale, le CPAS, une crèche et des logements moyens…..[rtbf.be]

 

In het Frans zegt men “se mettre en quatre”, hetgeen zoveel betekent als “zijn stinkende best doen”.
Je kunt op mij rekenen in 2018.
Je me mettrai en quatre en 2018. Comptez sur moi!
(p.s: cherchez l’erreur)

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Dit Afrikaanse (?) spreekwoord had ik in de laatste gemeenteraad van het jaar 2017, op 18 december, willen citeren in mijn antwoord op een publieksinterpellatie over het Happark.

Wat, al weer het Happark? Gebeurt er verder niets in Etterbeek?
Toch wel. Het nieuwe frietkot “Antoine”, inmiddels in de volksmond “Villa Antoine”, op het Jourdanplein is officieel ingehuldigd door het bijna voltallige schepencollege!

En het was ook een stevige “brochette” van het college die op 18 december een collectief antwoord gaf op de interpellatie van het publiek, d.w.z. één persoon die namens een bewonerscollectief waarvan de ware omvang mij onbekend is, maar toch minimaal twintig handtekeningen en een tiental personen in de zaal, het college acht vragen stelde over de heraanleg van het Happark, officieel “de Felix-Haptuin”.

Normaliter antwoordt enkel de burgemeester op dergelijke interpellaties, waarna de interpellanten meestal gefrustreerd naar huis terugkeren omdat 1. het antwoord ze niet bevredigd of gerust gesteld heeft, en 2. ons “reglement van inwendige orde” niet voorziet in een debat.

Het was maandag anders en niet anders.
Anders omdat het college had beslist een sterk signaal van solidariteit en collectieve daadkracht uit te sturen in dit moeilijke dossier (maar vooral voor een groene schepen die kapt, hakt en snoeit dat het een aard heeft…….). (meer…)