Deze diashow vereist JavaScript.

Maart roert zijn staart, en april doet wat het wil.

Inderdaad: geen gemeenteraad in april.

De maartse gemeenteraad daarentegen was zo grillig als maartse buien, afgewisseld door opklaringen.

Om te beginnen met de opklaringen.
Na het ontslag van ons Ecolo-Groengemeenteraadslid Farida Tatou legde Barbara De Campos de eed af in twee talen (nee, geen Portugees) voor de laatste loodjes tot de installatie van een nieuwe gemeenteraad in december.
Obrigado, Barbara.
Er werd ook een hartverwarmende motie gestemd door alle partijen over solidariteit met de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart, nu al weer 2 jaar geleden.
Eén van de Etterbeekse slachtoffers ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Er was ook veel steun voor de 3 lastenboeken in verband met de “Interculturele pool” van het Duurzaam Wijkcontact, dat de renovatie/restauratie én herbestemming betreft van het Haphuis, de Oranjerie en het Happark.

Veel steun, maar geen unanimiteit, omdat Défi, na alle voorbereidende stappen te hebben toegejuicht, nu plotseling vond dat het college alles “à l’envers” deed. Vooral het denkwerk over de eindbestemming betreft. In goed Hollands: nou breekt mijn klomp!
Lees hierover het verslag van Françoise Carton de Wiart op haar super-reactieve, maar niet altijd super-accurate noch -correcte, blog Urbi et Fourbi:

http://urbietfourbi.skynetblogs.be/archive/2018/03/27/etterbeek-conseil-communal-26-mars-temps-variable-et-corner-8814329.html

Dezelfde formatie interpelleerde over de mogelijkerwijs kankerverwekkende rubberkorrels op het synthetisch voetbalveld van het Guy Thijsstadion.

Dergelijke alarmerende berichten, via Vlaanderen uit Nederland nu ook overgewaaid naar Brussel, moeten wel degelijk serieus worden genomen.

https://www.bruzz.be/economie/laanan-laat-kunstmatige-grasvelden-onderzoeken-2018-03-12

Bij gebrek aan duidelijke normen en harde gegevens blijft het veld echter tot nader order bespeelbaar. Temeer daar wij geen andere terreinen hebben (wel op de nabij gelegen VUB-site) én het wachten is op een nieuwe ordonnantie om ons terrein met (100%?) subsidie te kunnen vervangen.
Liefst met een ander soort oppervlakte, zoals kurk. In afwachting daarvan geen toepassing van het voorzorgsprincipe. Wel nader onderzoek en desnoods toch actie ondernemen als het gezondheidsgevaar reëel blijkt te zijn.

Minder (schijn)eensgezindheid bestond er rond een aantal oude en nieuwe dossiers én interpretaties van het Reglement van Inwendige Orde van de Gemeenteraad, en daarmee zaten we vol in de buienzone.

De verslaggeving van DéFi hierover is, zij het natuurlijk partijdig, niet met één hand van tafel te vegen.

Zo haalde de motie tegen het federale wetsontwerp “woonstbetredingen” – inmiddels eigenhandig door Michel in de frigo gezet – die in de gemeenteraad van februari had moeten worden gestemd én idealiter goedgekeurd maar die het toen niet haalde door een “misverstand” in LB-rangen (?), het ook nu weer niet: ze werd uitgesteld tot de gemeenteraad van mei, in afwachting van de hoofd (of mede)-indiener Rachid Madrane.
In mei leggen alle vogeltjes een ei???

Over de uitstekende interpellatie van Ecolo-Groengemeenteraadslid Françoise de Halleux tegen de privatisering van Belfius mocht wel worden gedebatteerd, maar niet gestemd, omdat LB (nog altijd de grootste formatie) ze “niet-ontvankelijk” want niet van gemeentelijk belang achtte.
Een overheidsbank die duurzame investeringen zou kunnen doen in een gemeente die een Lokale Agenda 21 heeft, is dus niet van gemeentelijk belang…..

Het Think Global, Act Local, wordt niet door alle partijen van onze regenboog gelijk geïnterpreteerd.

Maar om nu met DéFi te zeggen dat er een haar in de boter zit (“water in het gas”) en dat Ecolo-Groen k.o. (“assommé”) is, is even onjuist als dat de woede van fractieleider Gasia ingehouden (“colère….contenue”) was. Is er een dokter in de zaal?

Tot slot van dit stormachtige verslag keer ik terug naar het positieve begin van de gemeenteraad: een burgerinterpellatie van het apolitieke collectief 1Bru1Vote dat de gemeenteraad, meer bepaalde elke politieke partij, vroeg om gewestelijk stemrecht voor ALLE BRUSSELAARS in 2019 te steunen.

https://www.change.org/p/1bru1vote

Ecolo-Groen én PS/sp.a zijn zonder voorbehoud voor. MR ook? Niet zeker, maar de burgemeester verklaarde wel dat hij er op persoonlijke titel voorstander van is.

We zullen wel zien volgend jaar.
Eerst 14/10 van dit jaar DE verkiezingen die nu als donkere wolken boven elke gemeenteraad hangen.
Maar achter de wolken zal de zon schijnen.

Voor sommigen……….