Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Dit Afrikaanse (?) spreekwoord had ik in de laatste gemeenteraad van het jaar 2017, op 18 december, willen citeren in mijn antwoord op een publieksinterpellatie over het Happark.

Wat, al weer het Happark? Gebeurt er verder niets in Etterbeek?
Toch wel. Het nieuwe frietkot “Antoine”, inmiddels in de volksmond “Villa Antoine”, op het Jourdanplein is officieel ingehuldigd door het bijna voltallige schepencollege!

En het was ook een stevige “brochette” van het college die op 18 december een collectief antwoord gaf op de interpellatie van het publiek, d.w.z. één persoon die namens een bewonerscollectief waarvan de ware omvang mij onbekend is, maar toch minimaal twintig handtekeningen en een tiental personen in de zaal, het college acht vragen stelde over de heraanleg van het Happark, officieel “de Felix-Haptuin”.

Normaliter antwoordt enkel de burgemeester op dergelijke interpellaties, waarna de interpellanten meestal gefrustreerd naar huis terugkeren omdat 1. het antwoord ze niet bevredigd of gerust gesteld heeft, en 2. ons “reglement van inwendige orde” niet voorziet in een debat.

Het was maandag anders en niet anders.
Anders omdat het college had beslist een sterk signaal van solidariteit en collectieve daadkracht uit te sturen in dit moeilijke dossier (maar vooral voor een groene schepen die kapt, hakt en snoeit dat het een aard heeft…….).

Anders dus in die zin dat het antwoord zo’n goede 20 minuten lang werd gegeven door achtereenvolgens de Burgemeester (LB-MR), schepen Jellema (Ecolo-Groen), schepen Baeten (PS/sp.a), schepen Van Bockstal (LB-CD&V), schepen Laurent (LB-MR) en opnieuw de Burgemeester.

Niet anders omdat er inderdaad geen debat volgde en wellicht ook niet anders omdat het antwoord niet volledig naar de zin van de interpellanten was: we hebben u gehoord (zoals we dat al sedert eind 2014 doen) en we hebben de plannen aangepast (minder bomen worden gekapt), maar vooral: we staan volledig achter onze totaalaanpak voor het Happark.

De moestuintjes komen er dus, evenals de boomgaard, zij het hoogstammig in plaats van laagstammig.

De derde opening aan de Louis Hapstraat komt er dus, en zelfs nog een vierde (het zondagse “mistrapje” van Madame Hap), zij het niet op ons initiatief maar op vraag van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen.

Die ons overigens ook verbiedt een voor personen met beperkte mobiliteit toegankelijk pad aan te leggen, want de huidige kasseistrook is beschermd. Etterbeek kent nu ook zijn Havenlaan…….

En laat de oppositie (DéFi vooral) maar roepen dat de gemeente dat zo heeft gewild, en dat wij niet luisteren naar de bewoners.

Terwijl alle stadia van alle plannen in het kader van het Duurzaam Wijkcontract sedert december 2014 UNANIEM zijn goedgekeurd door de VOLTALLIGE gemeenteraad. Met applaus zelfs!

DéFi luistert beter naar burgerprotest dan naar zijn eigen stem….

En wat dat spreekwoord betreft, het zou zoiets betekenen als “negativisme krijgt meer aandacht dan positivisme”. Al had ik er ook mee kunnen verwijzen naar die esdoorn die vorige week effectief is omgevallen doordat de wortels zijn aangetast door de zeer besmettelijke honingzwam. Hetgeen nogmaals aantoont dat niets doen geen optie is. Saneren, restaureren én converteren (nieuwe sociale functies geven) zijn de ordewoorden voor de komende jaren.

Dat het park er anders zal uitzien – de protestanten spreken van “une rupture” – is evident. Natuurbehoud kan een sterke “conservatieve” ondertoon hebben. Met (legitieme) emoties waar (al even legitieme) argumenten moeilijk tegenop kunnen.

Bruzz: Herinrichting felix haptuin blijft protest uitlokken

In de afspraak om het oneens te zijn die wij democratie noemen, blijft het nochtans het proberen waard.

Eensgezindheid dus over het Happark binnen de meerderheid.

Maar we zijn het wel inhoudelijk oneens over (gewestelijke) mobiliteit.

De gerechtelijke beroepen die de gemeente Etterbeek wil instellen tegen twee beslissingen van de gewestregering over het Schumanplein en de E40/Reyerslaan, niet toevallig van De Wolfs grote vriend Pascal Smet, werden ondanks de Kerstsfeer in de laatste gemeenteraad van 2017 dan ook niet gesteund door Ecolo-Groen en PS/sp.a.

https://www.bruzz.be/mobiliteit/etterbeek-naar-raad-van-state-tegen-versmalling-reyerstunnels-2017-12-19

 

Zolang dergelijke tegenstemmen of onthoudingen onze collegiale inspanningen in het belang van alle Etterbekenaren niet ondermijnen, moet dat kunnen.

En ook op dit punt verraste DéFi weer vriend en vijand. Terwijl de fractie tegen het Reyersberoep stemde, stemde het voor het Schumanberoep. Nochtans allebei beslissingen van de regering waarin DéFi zit.

Van coherentie gesproken…….

 

Verdwijnen er nog andere voorwerpen (levend/dood) in Etterbeek?

Ja, onze kunstwerken.

https://www.bruzz.be/awel-merci/etterbeek-verschillende-kunstwerken-kwijt-2017-12-22

Maar dankzij onze premies hopelijk steeds minder fietsen!

https://www.bruzz.be/mobiliteit/etterbeek-wil-fietsdiefstallen-aanpakken-met-nieuwe-premie-2017-12-19

Advertenties