6374730439_e4dcbd1b6a_b

CC BY 2.0 Marco Raaphorst

De verkiezingen komen eraan.

De kiezer weet dat nog niet, maar wij politici ruiken het als een boer de frisse regen die zijn akkers komt bevruchten.

Je voelt het als schepen in het college, je ziet het als burger op straat, maar sinds burgemeesters vaker dan één keer per zes jaar op de fiets springen – destijds het meest betrouwbare voorteken – weet je het pas zeker als er na jaren van doortocht door de mediawoestijn weer journalisten opduiken in de gemeenteraad.

En als luie schepenen weer aan het bloggen slaan…

Etterbeek zal nooit Brussel-stad worden, en toch, er schijnt wel iets te rapen voor beginnende journalisten die hun neus niet ophalen voor de betere dorpspolitiek.

Afgelopen maandag 18 september was er volgens de journaliste die ik “ondervroeg” blijkbaar genoeg stof.

En dat terwijl het, in tegenstelling tot in veel vorige gemeenteraden, deze keer volstrekt niet stoof……..

Er werd veel gecomplimenteerd, gecongratuleerd en geapplaudiseerd.

Zelfs door de oppositie, al doet DéFi het voorkomen alsof het allemaal collegiale zelfbevrediging is:

http://urbietfourbi.skynetblogs.be/

Het begon met de eedaflegging van de eerste vertegenwoordigers van onze gloednieuwe Kindergemeenteraad.

[Voor de anekdote: een van de jonge gemeenteraadsleden vroeg mij of Rik Baeten en ik broers waren. Die jongen zal het ver schoppen!]

Vervolgens was er een uitgebreide presentatie van de fietsaudit Bypad, en het bijbehorende actieplan Etterbike dat unaniem werd goedgekeurd.

http://www.etterbeek.be/publicaties/2017/20170329-flyer-etterbike.pdf

 

De opeising door de burgemeester van een leegstand bejaardenhuis, Le Val de Rapsodie, op de nationale feestdag, om er tijdelijk (tot 15/9) een collectief van Sans Papiers te huisvesten, kon ook op veel bijval rekenen.

Voor een MR-burgemeester inderdaad geen evidente beslissing gezien het in zijn kringen veeleer heilige eigendomsrecht; hij schijnt er zelfs PTB-lof voor te hebben gekregen!

De aansluiting van Etterbeek op een platform dat “solidair carpoolen” regelt zodat autoloze Etterbekenaren met autobezitters naar het mobiele containerpark kunnen rijden, een initiatief van mijn Ecolo-Groen-collega Marie-Rose Geuten, werd vanzelfsprekend ook door niemand bekritiseerd.
In mijn bevoegdheden was er een punt over de inrichting van zones 30, fietsroutes en de vermindering van het lawaai van de weg, met gewestsubsidies.

En een hele reeks overheidsopdrachten, die ik de week daarvoor al in een commissie had kunnen toelichten zodat er geen vragen of opmerkingen kwamen.

Slechts één punt voor het Duurzaam Wijkcontract, nl. een overeenkomst met het architectenbureau URA voor het (ont)lenen van hun maquette van de Pool Intergeneraties, die tijdens het feest van het DWC op 23 september zal worden tentoongesteld.

Nu we het toch over het DWC hebben, behalve een speldenprik van het cdh voor aanvang van de gemeenteraad (“tu nous fais un beau cadeau”), niets over het lopend openbaar onderzoek in verband met de restauratie en heraanleg van het Happark.

http://www.etterbeek.be/onze-diensten/ruimtelijke-ordening/pdf/openbaar-onderzoek/stedenbouwkundige_vergunning/10353nl.pdf

Waarmee ze perfect aangeven met welke splinter ik in mijn voet zit.

Ofschoon geen nagel aan mijn politieke doodskist, toch een voorwerp van zorg, én slapeloze nachten.

Bomen kappen is pijnlijk.

Zeker als het een groene schepen is die rooit.

Maar het “moet”…..

Omdat ze ziek zijn, zoals meestal wordt aangehaald (zie de Antwerpse Charlottalei)?

http://www.gva.be/cnt/dmf20170914_03072263/bomen-van-charlottalei-gaan-zaterdag-tegen-de-grond

Niet uitsluitend.

De restauratie/heraanleg van het Happark is onderdeel van de werken binnen de Interculturele pool van het DWC, dus met subsidies van het Gewest én – niet onbelangrijk – van Monumenten en Landschappen, want het park is geklasseerd, evenals het Haphuis en de Orangerie.

Om kort te gaan: het Happark, dat dreigt een Hapbos te worden, met verlies van biodiversiteit, moet opnieuw een Haptuin worden, met een boomgaard, moestuintjes, een kippenren, én een nieuwe ingang in de Hapstraat.

Het is vooral van die kant van het park dat de oppositie van de bewoners komt omdat het voor de nieuwe ingang nodig is het talud opnieuw aan te leggen én vele, zo niet alle, bomen die daar staan te kappen.

Dat diegenen die nu zicht hebben op een mooie kastanjebomenrij, zij het gevaarlijk want scheef en ziek, bang zijn voor die kaalslag (“massacre à la tronçonneuse”) is begrijpelijk.
NIMBY of eigenlijk NIMFY (not in my front yard)?

Een beetje wel, want de kap aan de kant van de Waverse steenweg wordt door niemand betwist.

Of zijn de burgers in dat deel van ons wijkcontract gewoon minder mondig?

In ieder geval een mooie illustratie van de vaststelling die heeft geleid tot ons DWC: dit deel van Etterbeek is sterk “duaal”.

En het is een opdracht van het DWC om die dualisering te overbruggen.

Waar we duidelijk nog niet in geslaagd zijn, zoals de deelname aan veel socioculturele projecten en vooral de onevenwichtige burgerparticipatie ook aantoont.

Hopelijk is de opkomst voor een laagdrempelig wijkfeest wel een succes.

Zoals ik ooit in een speech in dat kader zei: “Pour vous, par vous”, als parafrasering van het motto op het Gauchiehuis: “Pour nous, par nous”.

Niet zeker dat dit herwerkte devies door alle bewoners wordt gedeeld.

Waarmee ik terug ben bij mijn eerste zin………, zonder een spoor van ironie.

 

Advertenties