Op maandag 29 juni 2015 in een bloedhete Raadszaal waren alle ingrediënten aanwezig om de temperatuur nog wat op te voeren.

Publiek (30 man/vrouw?) voor een publieksinterpellatie over het TTIP, en verschillende interpellaties en moties van verschillende fracties en gemeenteraadsleden, waaronder een TTIP-motie.

Ik zal mij beperken tot het TTIP want dat was duidelijk de hoofdmoot, al waren sommige van mijn collega-schepenen van oordeel dat dit absoluut geen zaak van gemeentelijk belang was.

Ondanks dat had het college, na een interessante “ideologische” discussie, toch geoordeeld dat de publieksinterpellatie ontvankelijk was.

En dat de Ecolo-Groenmotie over hetzelfde onderwerp “mocht” worden ingediend omdat het onderwerp buiten ons meerderheidsakkoord valt.

Na de interpellatie – zonder discussie noch debat maar dat is nu eenmaal de formule, helaas – verzocht het CdH om de motie, punt 28, onmiddellijk te behandelen.

Zowat hun enige intelligente tussenkomst van de avond.
De Burgemeester stemde in met hun verzoek, alhoewel hij mijn voorstel in dezelfde zin nog had geweigerd tijdens het college.

Wat een publiek al niet vermag…….

Dan de motie.

Na contacten tussen onze fractie en de PS, die een voet tussen de TTIP-deur had weten te plaatsen door ook een motie in te dienen, zij het na ons, inmiddels een Ecolo-Groen-PS-motie geworden.

Niet geheel verrassend was de hele LB-lijst (MR, onafhankelijken, CD&V) mordicus tegen.

Ecolo-Groen en PS (spa) al evenmin verrassend mordicus voor.

Afwachten hoe de oppositie zou stemmen.

Inhoudelijk of tactisch?

Het FDF, hoewel in wezen ook een liberale partij, verklaarde dat het zich achter onze motie zou scharen.

Het CdH, zoals altijd vleesch noch visch, wist zich weer in honderd bochten te wringen om te zeggen dat ze het inhoudelijk eens waren met onze kritiek op het TTIP, maar dat de tekst van onze motie voor verbetering vatbaar was.

Terwijl ze een dikke week de boot van overleg met onze fractieleider, Marilou Servais, hadden afgehouden……

Hun voorstel: uitstel tot september om in een commissie of werkgroep de tekst te verbeteren.

Indien de meerderheid niet akkoord zou gaan met uitstel waren ze bereid toch voor de motie te stemmen.

Een politiek spelletje om geen kleur te kiezen voor een publiek, in de hoop dat er na de vakantie geen belangstelling voor het onderwerp zou zijn?
Een poging om de LB te paaien?

Verdeel en heers?
Sorry, ik kan ze vaak niet volgen, en na deze gemeenteraad wil ik dat ook niet meer!

Na overleg tussen de fracties tijdens een onderbreking van de zitting haalde het uitstelvoorstel het: LB en CdH stemden voor, PS, FDF en wij tegen.

Het publiek droop teleurgesteld af.

Niet de inhoud maar de “politique politicienne” had “gewonnen”.

Nog maar eens.

Moeten politici dan nog verwonderd zijn dat zelfs geëngageerde burgers die een mooie zomeravond opofferen voor TTIP in plaats van een frisse pint op een terrasje uiteindelijk de politiek de rug keren?

Ik ga dus met enige bitterheid de vakantie in.

Eerst nog 2 colleges.

Dan fietsen in Bretagne en metselen in de Auvergne.

Ik ben even voorspelbaar als het CdH onbetrouwbaar is (en daarin dus voorspelbaar)……….

Tot slot, om het toch nog even over inhoud te hebben, lees hier het standpunt van Groen over het TTIP:

https://www.groen.be/dossiers/ttip-europees-vrijhandelsakkoord-met-de-vs/page/0/1

Advertenties