rik1

Een Duurzaam Wijkcontract: hoeveel “schuift” dat?

Lang geleden dat ik nog nieuws heb gegeven van “mijn” Duurzaam Wijkcontract.

Niet dat er niets gebeurt, verre van…..

Enige weken geleden is het lastenboek goedgekeurd voor de Interventiezone “Intergeneraties”, zeg maar in grote lijnen het programma voor alles wat tussen de Oudergemlaan 219 en de binnentuin van het Home Beauport aan de Waverse Steenweg ligt: crèche, polyvalente zaal, woningen en infrastructuur (bijv. een nieuwe ludotheek), met opening van de binnentuinen en het doorbreken van muren.

Niet alleen is dit een zeer complexe operatie omdat er verschillende partners bij betrokken zijn, en omdat de werkzaamheden niet alleen verbeteringen met zich brengen maar vooral veranderingen, en dat is “gevaarlijk”……….

En ook omdat de gemeente voor deze operatie in zee gaat met de Brusselse Bouwmeester, hetgeen voor extra lange procedures zorgt, maar – in principe – ook voor een hogere architecturale kwaliteit.
Daarnaast zijn vele sociaaleconomische projecten inmiddels opgestart en wordt er hard gewerkt aan het Feest van het Duurzaam Wijkcontract, dat tegelijk met de Autoloze Zondag in september zal worden gevierd.

De tweede Interventiezone waaraan reeds wordt gewerkt is die van het gemeentelijk atelier Toby, de zone “Interactie”, in samenwerking met weer een andere partner, Beliris.
En inmiddels vorderen ook de plannen rond de Interventiezone “Intercultuur”, in grote lijnen alles wat er in en rond het Happark gaat gebeuren.

Participatie is in het hele DWC belangrijk, maar zeker  voor het Haphuis- en park, waar eigenlijk iedereen wel een mening over heeft.

Wie is niet ooit vol enthousiasme door de schitterende voormalige privétuin van notaris Hap gelopen ?
En welke Etterbekenaar is niet geschandaliseerd door de slechte toestand van zijn voormalige privéwoning aan de Waverse Steenweg 508?

Beide zijn eigendom van de gemeente én beschermd, hetgeen een kans is (80% subsidie!) maar ook een handicap, want niet alles kan en mag.

Voeg daar aan toe dat er in een Duurzaam Wijkcontract juist veel moet, en niet noodzakelijkerwijs dat wat dat de Commissie Monumenten en Landschappen voor ogen heeft, en het plaatje is compleet.

Niet helemaal, want ook de burgers mogen, nee moeten hun zegje doen in het DWC.

Voor de participatie (onder leiding van de burgemeester) heeft de gemeente het studiebureau ERU aangeduid, dat ook de diagnose en het programma voor ons DWC had opgesteld.

Op 19 mei vond er een Journée Participative/Inspraakmoment “Hap” plaats in het park en in nr. 508.
Veel bezoekers, ondanks het slechte weer.

Veel oh’s en ah’s in het Haphuis.

Veel ideeën, suggesties, voorstellen……..

Waaronder die om niets aan het park te veranderen, en al zeker geen horecagelegenheid of een derde ingang in de Louis Hapstraat.
Andermaal: veranderingen zijn “gevaarlijk”………..

’s Avonds werd alles nog eens dunnetjes maar gestructureerder overgedaan in de vorm van een heuse debatavond met workshops.
Ook daar veel ideeën, suggesties, voorstellen….maar ook weerstand.
Aan ERU om dit alles in hapklare blokken te gieten waarmee het schepencollege de duurzame wijkbouillon op smaak kan brengen.

Klik hier voor een kort verslag plus fotoreportage, en een link naar het DWC-programma, meer bepaald de Interventiezone “Intercultuur”:

http://www.etterbeek.irisnet.be/archives/2015/mai-2015/journee-hap-un-succes-et-des-idees?set_language=fr

Advertenties