boeteOp 7 november 2013 is een Europese richtlijn in werking getreden die bepaalt dat buitenlandse verkeersboetes vergezeld moeten zijn van extra informatie in de moedertaal van de overtreder. Is dat niet het geval, dan is de overtreder niet verplicht de boete te betalen.

De kans dat je voor een verkeersovertreding die je in een andere lidstaat hebt begaan ook effectief een pv in de bus krijgt, is tegenwoordig reëel.

Zo heeft België met een aantal EU-lidstaten, zoals Frankrijk en Nederland, bilaterale akkoorden gesloten over de uitwisseling van nummerplaatgegevens.

Die akkoorden zijn er gekomen om te voldoen aan Richtlijn 2011/82/EU ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen.

Als een EU-lidstaat beslist om voor deze overtredingen een afhandelingsprocedure in te stellen, dan verstuurt dat land “met het oog op de eerbiediging van de grondrechten, de informatiebrief in de taal van het inschrijvingsdocument, voor zover deze beschikbaar is, of in één van de officiële talen van de lidstaat van inschrijving” (zie art. 6).

Niet de boete zelf moet vertaald zijn, maar de ontvanger moet wel in zijn eigen taal kunnen lezen wat precies de overtreding is, hoe hij die moet betalen en wat zijn rechten zijn als hij de boete wil aanvechten.

Wat ik dus niet deed.
Want ja, ik reed op de vroege ochtend van 11 november te snel op de Parijse périphérique: 7 kilometer om precies te zijn.

En dus kreeg ik al vrij snel een boete in de bus van de Franse overheid, in veel beter Nederlands dan ik in België gewend ben.

En ik betaalde onmiddellijk mijn 45 euro, snel en comfortabel via een Franse website, ook in keurig Nederlands.

Bijna met plezier………

Wie durft nu nog te zeggen dat Europa niet werkt?

naschrift:

Wat deed ik zo vroeg op de Parijse ring, op een 11e november?
Ik reed (met een volle auto) terug naar Brussel, na een familiefeestje.

Om te gaan werken.

Want op 11 november werkt Europa (ook)!

naschrift 11 december 2014:

Europa werkt……….. mij op de zenuwen: al weer een verkeersboete, nu van eind september (Auvergne): 6  km te snel!