Het studiebureau voor het duurzaam wijkcontract is aangeduid, en de eerste WijkCommissie of CoQ is bijeengekomen.
Goed nieuws, goed volk.

In de Raadszaal zaten we op 12 maart toch met zo’n 50 man/vrouw.

Een pak minder dan de 200 aanwezigen op de eerste Algemene Vergadering, maar dat moest ook.
De selectie was niet eenvoudig.

Toch is de projectleider erin geslaagd een objectieve schifting door te voeren.

“Afgewezen” kandidaten ” krijgen zelfs een plaats als plaatsvervanger.

Meestal gaat het om een groepje mensen van een wijkcomité of een vereniging die gevraagd is één effectieve aan te duiden.

Hetgeen ze zonder morren deden.

Afgezien van de “gewone” kandidaten, zeg maar losse burgers, veel verenigingen en ook veel “institutionelen”.
Te veel?

Laten we zeggen dat de verplichte actoren (gemeente, ocmw, politie enz.) niet ondervertegenwoordigd zijn…….
Kan ook niet anders als je naast een voorzitter (de burgemeester) twee vice-voorzitters (ondergetekende én de schepen van sociale cohesie) hebt.

Niet dat het deze keer overbodig was, want de burgemeester kwam later en moest eerder weg zodat ik mocht openen en afsluiten, en tussendoor een groot deel van de tussenkomsten in goede banen moest leiden.

Niet zo moeilijk overigens: iedereen is van goede wil en vol ideeën.

Nog wel.

Het zal zaak blijven deze positieve dynamiek 4 jaar lang vast te houden, én te voeden met concrete resultaten.

 

De volgende etappes beloven al iets moeilijker te zijn, met echte, actieve participatie: bottom up!

Voor politici altijd een (in)spannende exercitie in luisterbereidheid en openheid.
Ik wacht vol spanning af hoe het studiebureau dit gaat opzetten en begeleiden in de komende maanden die moeten leiden tot het basisdossier dit najaar.

 

Voor mijzelf volgt een boeiende oefening in bescheidenheid.

Me wegcijferen in/achter het participatieve proces.

Dit achter de schermen begeleiden.

Zorgen dat het basisdossier zo dicht mogelijk bij het kandidatuurdossier blijft.

Image

Zo weinig mogelijk een gezicht en een naam hebben.
Hoogstens de nummers van de al dan niet verplichte algemene vergaderingen, wijkcommissies, begeleidingscomités en stuurcomités tellen.

Heb ik een instantie vergeten?
Sorry, kan gebeuren.

Leven te Etterbeek/La Vie Etterbeekoise helpt mij in het aankweken van deze “dure habileté”.
Lees het eerste artikel dat sinds december 2013 is gewijd aan het Duurzaam Wijkcontract/contrat de Quartier Durable.

En zoek mijn naam, mijn gezicht.

 

Sperperiode, zelfs voor niet-kandidaten?

Neem de ander artikels “at face value”, of juist niet…………

Advertenties