En hoe!

Als dat geen gouden medaille waard is.
Maar iedereen die sporten als snelschaatsen volgt, weet dat het naar het einde toe steeds moeilijker wordt scherpe rondetijden neer te zetten.

 

Image

Beter een “vlak” schema volgen op het risico af net buiten de podiumplaatsen te vallen, dan maar?

In Etterbeek was de start maandag 10 februari verschroeiend.
De eerste Algemene Wijkvergadering met ruim 200 aanwezigen was een gigantisch succes.

Zie hier de foto’s.

Niet alleen de opkomst van het publiek verraste objectieve, ervaren waarnemers van met name het Gewest, die van het schepencollege was in hun ogen nog uitzonderlijker.

Is het in veel gemeentes de gewoonte dat enkel de voor het wijkcontract bevoegde schepen aanwezig is, en dat de burgemeester meestal zijn of haar kat stuurt, dan zat in Etterbeek het voltallige college trots als een pauw rond de opperpauw geschaard.

Als ware het om stilzwijgend uit te dragen: dit is ONS duurzaam wijkcontract.

Tant mieux!

Na twee korte presentaties volgden de vragen vanuit de zaal.

Niet te veel, en zeker niet te lastig.

De basisinstelling is duidelijk positief.
En het aantal kandidaturen voor de Wijkcommissie, het verplichte participatieve orgaan, overweldigend.

Zo zeer dat de eerste hindernis de selectie wordt.

Hoe eerlijk en objectief ook, er zullen mensen teleurgesteld zijn, al bij de start van het proces.
Om even in de sfeer van de lijstvorming voor Groen te blijven, het is zoals bij een verkiezingscampagne die nog niet begonnen is en al afvallers kent .

Tant pis.

Even ter recapitulatie, wie zijn de spelers:

Het schepencollege, dat de bevoegdheid “duurzaam wijkcontract” sinds begin dit jaar heeft herverdeeld over de burgemeester (coördinatie) en de schepen van-indiening-kandidatuur-en-alles-wat-daarna-komt-op-administratief-vlak (korter gezegd: “uitvoering en opvolging”).

De rest van de schepenen, voor zover het hun bevoegdheden aanbelangt, dus alle schepenen…

De projectleider, aangesteld voor in principe de volledige duur van het contract (0+4+2 jaar).

Een architect/stedenbouwkundige, nog aan te werven, voor dezelfde duur..

Een studiebureau, enkel voor de opmaak van het basisdossier in de komende maanden.

Een participatie-deskundige, aan te werven vanaf volgend jaar.

En alle bevoegde ambtenaren.

Voor de begeleiding van dit hele project zijn de volgende organen hetzij wettelijk verplicht hetzij ad hoc ingesteld door het schepencollege in het belang van een soepel verloop:

De Algemene Wijkvergadering, inmiddels één keer bijeengeweest, en vervolgens nog minimaal 2 keer bijeen te roepen in het jaar 0.

De Wijkcommissie, samengesteld uit kandidaten die zich hebben aangemeld na de AV, gepland voor half maart, en vervolgens nog minimaal 3 keer tijdens de opstellingsfase van het basisdossier.

Het Begeleidingscomité, waarin de gemeente, het studiebureau, het kabinet Huytebroeck en het Gewest de naleving van de wettelijke voorschriften op de voet volgen.

En tot slot, een door het schepencollege in het leven geroepen orgaan dat vooral intern voor de ambtelijke opvolging en afstemming moet zorgen: “le comité de pilotage” (stuurcomité?).

Wie nog kan volgen, mag bij mij solliciteren.

Ik kan nog wel iemand gebruiken als schaatscoach, want “pootje over” voor het snelle bochtenwerk heb ik nooit gekund.
Zo snel mogelijk rechtuit schaatsen, liefst tegen de wind in, dat wel.
Helaas geen olympische discipline……………..

Advertenties