2013-11-20 14.57.37 Les conseils communaux se suivent et se ressemblent“, zouden de Franstaligen zeggen.

Ofte wel, in muzische termen: tussen de verschillende gemeenteraden is er geen rustpunt of cesuur dat de ene van de ander (onder)scheidt.

Was het vorige maand boel rond de GAS-boetes als hoofdschotel, en gsm-antennes met een recours-saus als toemaatje, dan heetten de dissen op 18 november Censuur en Parkeerordonnantie.

Andere gerechten, vergelijkbare ingrediënten, gelijkaardige uitwerking op de politieke maag(d).

Allereerst kreeg de verzamelde vergadering een ellenlange interpellatie van het FDF voor de kiezen over een artikel in La Vie Etterbeekoise, vooruit, om het FDF te plezieren ook wel Leven te Etterbeek genoemd.

Zoals elke maand krijgen alle partijen de gelegenheid te reageren op een opgelegd thema.

Deze keer de overname door de gemeente van een voormalige katholieke kinderkribbe, Sainte-Geneviève.

Hot item voor CdH zou je zo zeggen.

Maar nee, het CdH-artikel was vrij braaf.

Het FDF daarentegen wilde er in vliegen met een impliciete uithaal naar voormalige partner MR, die met de goedkeuring van de zesde staatshervorming de deur zou hebben opgezet voor discriminatie.

Een mening zoals een ander, en voor mij geen probleem om die te uiten.
De MR zag dit niet zitten, en dus was het FDF “vriendelijk” gevraagd of ze de gewraakte zin niet wilden schrappen, c.q. wijzigen.

Hetgeen het FDF al even “vriendelijk” had geweigerd.

Met een lege politieke tribune tot gevolg en een redactioneel kadertje over de gewraakte beslissing van de Raad van bestuur van de asbl/vzw LVE/LtE.
http://www.etterbeek.irisnet.be/la-vie-etterbeekoise/56-octobre-2013.pdf

Na de stevige interpellatie zakte de soufflé echter onmiddellijk in elkaar omdat de burgemeester geen antwoord wenste te geven.

Beslissingen van een aparte juridische entiteit, zijnde een gemeentelijke vzw, kunnen enkel besproken en aangevochten worden in die entiteit, niet in de gemeenteraad.

Interpellant Gasia was even sprakeloos, maar ontwikkelde dan rad van tong en rood van aangezicht zijn argumenten verder.
Twee juristen aan de kookpotten.
Toen de derde, Gérard van het CdH, zich ook in het debat wilde roeren, sloeg De Wolf hem de polllepel uit handen op basis van het “reglement van inwendige orde” van de gemeenteraad.

En de inwendige wanorde was compleet.
Al met al geen appetijtelijk schouwspel.

Was er nu sprake van censuur of niet?

Laten we zeggen dat de gewraakte passage inderdaad buiten het gemeentelijk kader viel.

Het zou evenwel niet de eerste keer zijn dat discussies over de Rand, de Staatshervorming enz. in de gemeenteraad werden gevoerd (tot nu toe niet in de kolommen van het gemeenteblad, dat is waar).

Meestal op instigatie van het FDF, tot vorig jaar nog in de meerderheid, en tegen de zin van De Wolf.

Ook dat is waar, en wat waar is mag/moet gezegd worden!!
De “autonome” beslissing van de Raad van bestuur van Leven te Etterbeek verdient wellicht geen democratische schoonheidsprijs.

Maar ze is ook geen aanslag op de democratie zoals diezelfde dag in Parijs in de redactielokalen van de krant Libération.
Een persfotograaf – niet in Syrië maar in hartje Parijs! – neerschieten is een laffe daad tegen een instrument van een van de fundamentele vrijheden.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/131119_ParijsKlopjacht

Spijtig voor het FDF (alhoewel: dit is een geschenk voor hun kiescampagne) maar in Parijs is het toch allemaal van andere proporties, n’est-ce pas?

Dat wat “le plat principal” van 18 november 2013 betreft.
Voor anderen, mijn CD&V-collega bijvoorbeeld, zal het beroep dat de gemeente Etterbeek instelt tegen de uitvoering van het gewestelijk parkeerbeleidsplan per 1 januari 2014 evenwel een stuk zwaarder op de maag liggen dan de vermeende censuur in de zaak van de heilige Genoveva van de uitgeblazen kaars.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Genoveva_van_Parijs

(elke overeenkomst met Brigitte Grouwels berust op toeval!).

Het standpunt van de Etterbeekse coalitiepartners die in de Brusselse gewestregering zitten moge inmiddels genoegzaam bekend zijn.

Zo ook hun stemgedrag: onthouding.

Wie evenwel niet zoals Genoveva een gelofte van maagdelijkheid heeft afgelegd, zal in de aanloop naar de verkiezingen vroeg of laat de politieke kuisheidsgordel moeten afwerpen………

Ps: neem even de tijd om ook naar de voorpagina van de litigieuze LVE/LtE te kijken, en je zal zien dat ik mijn wethouder-Hekking-neigingen niet langer onder controle heb.

http://www.etterbeek.irisnet.be/leven-te-etterbeek/56-oktober-2013.pdf

Advertenties