De gemeenteraad van 16 september zou starten met een debat over GAS-boetes vanaf 14 jaar.

Debat dat toen niet plaatsvond, zoals je kan lezen in het blogje “SACs et poubelles, corneilles et corbeilles” van 20 september.

Gelukkig konden we op 7 oktober opnieuw de verenigingen van de mislukte publieksinterpellatie uitnodigen in de Raadszaal.

Nu in het kader van een soort hoorzitting met vraag en antwoord.

Dynamischer dan een publieksinterpellatie en dus ook respectvoller voor de interpellanten.

College- én gemeenteraadsleden hoorden ze aan, stelden vragen en trokken hun conclusies.

Voor zover elke politieke fractie al niet haar mening had, beter nog, had gegeven in deze gevoelige zaak.

Aan het eind van het debat zegde de burgemeester toe een aantal aanbevelingen van het middenveld te zullen overnemen.

In het daarop volgend college werd beslist 5 van de 10 aanbevelingen te verwerken als overwegingen in de preambule van de beraadslagingen over het nieuw Algemeen Politiereglement:

– verplichte informatie over het nieuwe reglement

– adequate opleiding van het sanctionerend personeel

– prioriteit geven aan alternatieven voor GASboetes aan minderjarigen

– rekening houden met de mening van minderjaringen bij beslissingen die hen aangaan

– evaluatie van de toepassing van de wet op minderjarigen
De bovenstaande 5 aanbevelingen werden tijdens de gemeenteraad van 21 oktober opgenomen in het besluit.

Maar niet zonder slag of stoot.
Tijdens de inleidende debatten leken de tussenkomsten van de verschillende fractieleiders erop te wijzen dat er geen meerderheid was voor goedkeuring van het nieuwe reglement, mét de tot 14 jaar verlaagde leeftijd voor toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties.
Zelfs geen alternatieve meerderheid: CdH zou zich, toppunt van hypocrisie, op allerlei schijngronden onthouden (terwijl de wet van hun eigen minister Milquet is!) en FDF, van wie iedereen had verwacht dat ze hun vroegere partner MR zou steunen, stemde vanuit een anti-federale logica tegen.
Er viel geen kanarietje dood neer in de Raadszaal bij het ontsnappen van het gevaarlijke GAS.
Mensen met een gevoelige neus kregen het evenwel geleidelijk in het snotje en seinden de burgemeester dat de mijngangen vervaarlijk kraakten.

De zitting werd geschorst, de hoofden werden geteld, herteld en de troepen heropgesteld.
Uiteindelijk stemde de ganse LB voor, onthielden zich 2 PS-ers (sp.a stemde tegen) en 2 Ecolo-ers (Groen stemde tegen).

De meerderheid was gered en zo ook het nieuwe reglement.

Voor sommigen op de publieks- maar ook op de meerderheidsbanken een teleurstelling.

Laten we ons echter niet meeslepen door emoties maar gewoon tellen.
Was, als alle roden en alle groenen hadden tegen gestemd, de GASlucht in de fles gebleven?

Nee, want onthoudingen tellen niet mee, en 16 voor is nog altijd meer dan (10+4=) 14 tegen.

Komen we gehavend uit deze strijd?

Als het middenveld eerlijk is, zegt ze nee.

We hebben gedaan gekregen dat ze twee keer (nou ja, anderhalve keer) gehoord zijn, en er is met een aantal verzuchtingen rekening gehouden.

Maar het middenveld heeft, geheel legitiem, een eigen agenda en een eigen kijk op de politiek en dus vrees ik dat het antwoord “ja” is: we hebben het (even) verbrod:

http://www.samarcande.be/spip.php?article548

Tant pis, ieder zijn job.

De praktijk zal leren of het een storm in een GlAS water was…………

Lees hier het leugenachtige weerslag van het debat op de blog van een FDF-gemeenteraadslid, waar ik meestal veel respect voor heb:

“Le CdH demande le report du point.

Le PS a annoncé à la fois une abstention et un vote contre.

Ecolo/Groen a brillé par son silence.

Résultat des votes : 16 oui en faveur du règlement, 10 non, 7 abstentions. Sur trente trois conseillers, cela fait une bien petite majorité…grâce à l’abstention de certains.”

En alsof dat nog niet genoeg was, mochten we ook nog een publieksinterpellatie over gsm-antennes aanhoren (en alles wat met gsm te maken heeft en vooral petities, bezwaarschriften en beroepen, ligt moeilijk voor ons, uit “solidariteit” met “onze” minister van Leefmilieu) en een interpellatie van een LB-gemeenteraadslid over gekapte bomen in het Jachthof (en elke boom die wordt omgehakt kost groenen stemmen, want hoe kunnen wij zo’n barbarij toelaten?).

http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/abattage-polemique-de-tilleuls-a-la-chasse-5265f3ab3570dfa00783df84

De bomen zijn gevallen, het laatste woord nog niet.

De jacht is geopend.

 

foto: AttributionShare Alike Some rights reserved by e³°°°

Advertenties