3320139093_7db5b50ab2Een oude zegswijze die op het laatste schepencollege voor de zomervakantie, 4 juli, maar weer eens uit de mouw kwam, om in de proverbiale sfeer te blijven.

Het leek alsof mijn ambtenaren hun schuiven hadden leeggemaakt, want ik had 19 reguliere punten en 6 “en urgence”.

Afgezien van “les points des autres” die ik ook lees en waar ik mij soms in roer.

 

Kijkt u even mee, nieuwsgierige vlieg op het plafond, en français s.v.p?

(let wel: u hebt enkel grote vliegenogen, geen grote vliegenoren en zeker geen grote vliegenmond!)

1. démontage équipements récupérables de chaufferie

2. placement d’un panneau

3. rénovation des trottoirs

4. nouvelles traverses lumineuses

5. octroi faces de planimètres à l’asbl X

6. octroi faces de planimètres à l’asbl Y

7. remplacement d’un différentiel général

8. sectionnement d’un raccordement d’eau

9. illuminations de fin d’année

10. remise en état de murs

11. placement d’auges

12. acquisition packs biométriques de type mono-box

13. module de gestion “cimetière” dans Saphir

14. révision de toilettes

15. rénovation de la toiture des ateliers “garage” de l’Ecole X

16. acquisition matériel informatique

17. sanitaires Ecole Y – pétition

18. démolition “Jardins de la Chasse”

19. nettoyage écologique véhicules

20. châssis Ecole Z

21. travaux sur châssis

22. réparation urgente monte-charge home B

23. acquisition matériel informatique

24. études de stabilité

25. subsides plate-forme marchés publics.

Bent u nog mee, lieve vlieg?
Ik hoor u niet meer zo fanatiek zoemen: al ingeslapen zeker.

Nog een laatste feitje: u bent net getuige geweest van de uitgave van zo’n slordige half miljoen euro (buitengewone begroting).
Niets over de balk gegooid, allemaal nuttige investeringen in “patrimonium”.

En de kers op (s)taart: één van de punten onder “Affaires Générales”, d.w.z. alles wat maar een beetje transversaal is en dus onder de bevoegdheid van de burgemeester wordt behandeld.
Meer bepaald de prangende vraag of er in de gymnastiekzaal van een school een grote vleugelpiano moet staan of een kleinere, gewone, en of die dan snaren mag hebben of elektrisch moet zijn.

Je m’explique……………….. avant que tu ne penses, chère mouche, que je sois devenu zinzin.

 

We (lees : de dienst Openbare Werken – gebouwen) hebben fors geïnvesteerd in de renovatie van de gymnastiekzaal, en het resultaat mag er zijn.

De zaal wordt echter ook gebruikt voor dans- en improvisatielessen van de muziekacademie.

Daarvoor moet een zware vleugelpiano (“piano ¾ queue”) naar het midden verplaatst worden, met alle gevolgen van dien voor de nieuwe vloer.

En als ze niet gebruikt wordt, is ze met haar uitstekende hoeken een gevaar voor spelende kinderen.

Deze kroniek van een moeizame cohabitatie schijnt al vele hoofdstukken te kennen.

In een vorig hoofdstuk was sprake van een elektrische piano, speciaal aangeschaft voor begeleiding van de danslessen en minder volumineus.

Klein probleem: voor de improvisatielessen schijnen snaren nodig te zijn, die betokkeld kunnen worden.
Zelfs in Etterbeek beschikken elektrische piano’s niet over snaren……………

Uiteindelijk zijn de verschillende diensten nu toch akkoord gegaan met een rechtstaande piano, “piano debout” of “piano droit”……….. non électrique et non déplaçable.

Zodat ik met een gerust gemoed na het laatste college de deur achter mij kan dichttrekken.

Wellicht droom ik nog eens fijn van rechte en staartpiano’s.

Het hoeft niet altijd over grote principes te gaan………………

foto: t.spang

Advertenties