…is er door.

Niet de mijne, die van mijn meerderheid, mijn gemeente, voor 2013.

Goed nieuws, vooral voor een dienst als Openbare Werken, waar de aanbestedingen en de bestelbonnen je om de oren vliegen.

Mits er geld is op de begroting en die begroting is goedgekeurd, inclusief door de voogdijoverheid, zijnde het gewest.

De begrotingen, om precies te zijn: de gewone en de buitengewone.

Beide zijn buitengewoon belangrijk: alleen al voor de dagelijkse werkingskosten (onderhoud en energie vooral) van “mijn” 32 gebouwen zou ik zo’n 4 miljoen euro nodig hebben op de gewone begroting.

Het is er amper 1.
En daar moet ik het mee doen.

Gelukkig is er nog de buitengewone begroting voor het beheer van ons patrimonium, ofte wel alles wat “investeren in de toekomst” heet, onze kroonjuwelen oppoetsen, nieuwe steentjes kopen….

Ook daar geen gigantische bedragen, al mag ik niet klagen, want iedereen – ook mijn “jaloerse” collega’s – beseft dat een gemeente die leeft, aan haar toekomst bouwt (met dank aan het Monument op de Afsluitdijk).

Verwacht niet honderd scholen en crèches in Etterbeek de komende jaren.
Hoogstens één……

Wel dubbele ramen, geïsoleerde daken, een watertank in de gemeentelijke garage en meer van dergelijke broodnodige verbeteringen, die bovendien op termijn besparingen zullen opleveren.

“En bon père de famille” dien ik onze gemeente-eigendommen te beheren, en dat ligt mij wel.

Ter illustratie een paar cijfers:

Voor het onderhoud van de gebouwen (gewone begroting), ruim 900.000 euro, zijnde ongeveer 10% van de totale werkingskosten (een dikke 8 miljoen euro) en 1% van de begroting in haar totaliteit (bijna 90 miljoen euro).

Tel ik daar de kosten voor verwarming (8% van de werkingskosten), elektriciteit (5%), water (1%) en diverse kosten (3%) voor alle gebouwen bij op, dan zit ik op ongeveer 2,35 miljoen euro (28% van de werkingskosten; 2,62% van de totale begroting).

Voor mijn andere “grote” bevoegdheid, voirie/wegenis, komt er in de gewone begroting nog eens zo’n 188.000 euro bij, 2% van de werkingskosten, 0,21% van de totale begroting.

En dan is er nog die, voor mijn bevoegdheden zeer belangrijke, buitengewone begroting.

Dankzij die begroting kan de gemeente investeren in de verbetering van haar gebouwen.

Dat gaat over nieuwe vensters, een nieuw atelier, een nieuwe vloer voor de gymzaal, een opdracht aan een architectenbureau voor een nieuwe school, een broeikas voor geraniums op het kerkhof (in Wezembeek-Oppem!), maar ook over heraanleg van kruispunten, verkeersdrempels, asfaltering, trottoirs e.d. etc. enz.

De eigenlijke buitengewone begroting bedraagt ongeveer 5,5 miljoen euro, maar daarnaast zijn er nog drie “buiten enveloppes”, een voor de Jachthof (nieuw gemeentehuis) van 6,5 miljoen euro, een tweede met uit de begroting van 2012 overgedragen middelen ten belope van 10,5 miljoen euro, en nog een kleintje van 781.000 euro voor de aanschaf van nieuwe parkeermeters.

Doordat alle overheidsopdrachten én aankopen via mijn dienst passeren, zal ik die bedragen later nog “in het echt” zien, maar zeker niet alle voor mijn eigen bevoegdheden.

Voor zover het deel van de politiek dat ik haat: de cijfers.
Dan mijn favoriete deel: de letters.

Want bij de begroting hoort een algemene beleidsverklaring.
Gisteravond in de – uiterst rommelige – gemeenteraad werd ook die Déclaration de Politique Générale gepresenteerd.

Veel kritiek van de oppositie.

Normaal: the duty of the opposition is to oppose.
Niet normaal (?): 1) ik kan ze geen ongelijk geven, want het werkstuk ontbeert samenhang; 2) er was wel waardering bij oppositiepartij CdH voor mijn hoofdstuk: coherent, concreet, helder.

Als compliment kan dat tellen, zeker van de oppositie.
Merci André du Bus!

Tot slot nog dit.

Het was een zeer vreemde gemeenteraad.
Door ziekte, vakantie en hevige sneeuwval waren de burgemeester, de eerste en de tweede schepen afwezig zodat de derde schepen moest voorzitten.

En dat ben ik!

Ik schoof al achter de microfoon toen de gemeentesecretaris plotseling in paniek schoot: een buitenlander als voorzitter, was dat wel rechtsgeldig?

Niet getreurd (wat een opluchting…): totdat tweede schepen Geuten kwam binnenglijden mocht vierde schepen Van Bockstal de honneurs waarnemen.

Hij deed dat, onvoorbereid, zeker niet slecht.
Toch is het duidelijk dat slechts één piloot het Etterbeekse vliegtuig kan besturen, en dat is De Wolf.

Over een maand moeten we al weer met een Note d’orientation/oriëntatienota komen.

Bevrijd van de cijferdruk dansen de letters dan hopelijk over het papier.

Bijlage: DPG-Travaux Publics

 

Toevoeging: lalibre.be – Enfin, ce dernier distribue aussi les bons points. Notamment pour le chapitre dédié aux travaux publics. “C’est clair, précis et proche des besoins des habitants. On sent que l’échevin (NdlR : Rik Jemella Ecolo-Groen) a planché sur sa matière !”

Advertenties