iquitNa Ben en Bea gooi ik het bijltje er bij neer.

Staf, scepter, hamer (hamertje………).

Attributen van een wereldse macht en dus efemeer.

Koningen en kardinalen hebben een directe lijn met god, maar ook zij zijn sterfelijk.

Wie niet in hermelijn of karmozijn wenst te sneven, heeft als elke sterveling de vrijheid op het juiste moment een geschikte kapstok te kiezen.

Beatrix heeft kinderen, Benedictus kardinalen.

Geen paniek: het komt wel goed met hun koninkrijkjes, zolang er gelovige, goedgelovige en bijgelovige onderdanen zijn.

Maar ik, die mijn macht niet van de goden maar van de groenen kreeg, hoe kan ik zonder vrees noch blaam abdiqueren?

Gewoon weggaan?

Overgaan tot de orde van de dag?

Doen alsof Groen Brussel niet 8 jaar lang mijn Vaticaantje was?

Geen nood: Etterbeek roept.
En ik ben één en al oor.

De Friese calvinist Jellema en de Beierse katholiek Ratzinger hebben behalve hun irritant moralisme nog iets gemeen: weten wanneer het tijd is om te gaan.
Ben gaat naar een klooster.

Mijn stoel van het heilige moeten staat nu aan de Oudergemlaan.

Ik ga er een serieuse lap op geven: wat gewest is, is geweest, maar wat gemeente is, is gemeend.

Advertenties