Het Handvest van de Grondrechten dat aan het Verdrag van Lissabon is gehecht, bestendigt het petitierecht voor de euroburger.

Tevens is met datzelfde verdrag het zogenaamde “burgerinitiatief” ingevoerd, een soort megapetitie van 1 miljoen handtekeningen.

[lees hier]

Als overtuigd Europeaan zal ik dan ook de laatste zijn om smalend te doen over petities.

En al helemaal niet over petitionerende burgers.Petitionerende burgervaders kunnen bij mij op minder begrip rekenen.

Zeker als de petitie tegen een andere overheid gericht is.

In Etterbeek is dat het geval.

Mijn burgemeester heeft een petitie gelanceerd tegen de plannen (?) van het Brussels gewest om de E411 door te trekken tot aan de grenzen van Etterbeek. [lees hier]

Krankzinnig, die zogenaamde plannen.
Ware het niet dat het nog geen plannen zijn maar hoogstens één van de scenario’s in een zoveelste mobiliteitsstudie.

De gewestregering heeft nog niets beslist en er is dus nog geen keuze gemaakt voor deze of gene (schijn)oplossing.

De partij van De Wolf, de MR, zit echter in de oppositie op gewestniveau en dan kan het geen kwaad om een beetje te stoken.

Wordt het rampscenario definitief opgeborgen – wat ik hoop – dan kan hij zich uitroepen tot redder van Etterbeek.

Dat de burger zich laat gebruiken in een machtspelletje tussen beleidsniveaus? Een detail.

Niet voor mij.

En dat zeg ik niet alleen omdat mijn partij in de gewestregering zit, met een staatssecretaris voor mobiliteit.

Op grond van deze twee argumenten (nog niets beslist; petitie kan niet uitgaan van een “lagere” overheid) onthield mijn Ecolo-schepen zich als enige in het schepencollege.

De petitie staat helaas wel op de gemeentelijke website: [klik hier]

Even terzijde: het eerste bericht op brusselnieuws (een vrijwel letterlijke vertaling van de berichtgeving in de Franstalige pers) bevatte twee storende fouten:

1. de Brusselse regering zou gewonnen zijn voor het idee van de verlenging van de E411, en

2. de petitie zou voor spanning zorgen binnen De Wolfs meerderheid omdat PS, Ecolo en CdH in het gewest én in Etterbeek in de meerderheid zouden zitten, nog steeds volgens brusselnieuws

(dit bewijst dat het artikel uit het Frans is overgenomen: quid sp.a, quid Groen, qui CD&V?).

Ik stuurde een mailtje met een reactie en prompt werd in de eerste zin het woordje “sommigen” toegevoegd, en verdween in de tweede zin de CdH uit de Etterbeekse meerderheid.

Maar mijn reactie werd niet geplaatst…..

Het zelfreinigend vermogen van de pers kent geen soms grenzen.

En dan loopt er nog een andere petitie, ook indirect tegen de gewestregering.

Al bevat ze eerder een positieve boodschap: wij willen meer autoloze zondagen.

[lees hier]

Het verschil met die van Etterbeek is dat het hier om een echt burgerinitiatief gaat, uitgaande van gemotiveerde burgers.

Iets heel anders dan “geïnstrumentaliseerde” burgers.

Ook hierover twee opmerkingen terzijde:

1. Mijn staatssecretaris, “tegen” wie de petitie gericht is, staat helemaal achter het idee: hoe meer autoloze zondagen hoe beter, dus hoe meer handtekeningen hoe beter, maar

2. iets meer dan 1.200 handtekeningen in een gewest van een miljoen inwoners na x maanden petitie is toch niet overdonderend; het zijn er “maar” 200 meer dan zijn voorkeurstemmen (vreemde opvatting van “directe democratie” overigens: handtekeningen afzetten tegen stemmen).

Hoe dan ook, geen van beide petities zal 1 miljoen handtekeningen halen.

En effect sorteren?

Eerlijk gezegd, ik hoop voor beide van wel.

En dat succes vele vaders/moeders heeft, zal ik er dan maar bij nemen.

bron foto