(*): Forte dei Marmi is de geboorteplaats van Koningin Paola; in het voormalige Fort is nu een museum van satire en karikaturen gevestigd. (foto: cc-by-sa-2.0)

In de gemeenteraad van 1 maart 2010 hield ik mijn eerste interpellatie sinds Ecolo en Groen! in de meerderheid zijn gestapt.
Eén interpellatie in drie jaar, tegenover een stuk of vijf, zes per jaar in de zes jaren oppositie!
Als signaal kan dat tellen: de fractieleider van een meerderheidspartij interpelleert het college over een zaak waarvan geweten is dat de meningen verdeeld zijn, en die bovendien core business is voor de groenen: mobiliteit en parkeerbeleid.

Op eieren lopen, luidt dan het devies.
In plaats van te zeggen: “die parking onder het Jourdanplein mag er van ons nooit komen“, vraag je “waarom is die andere parking, op 200 meter afstand van het plein, nog lang niet vol?
Je kent het antwoord op voorhand, maar wat vooral telt is wat er tussen de regels gelezen moet worden: die parking is niet ons ding. Oppassen, meerderheid!

Lees hieronder hoe ik het heb aangepakt:
Mon interpellation peut être lu de 2 façons: avec un point d’interrogation ou avec un point d’exclamation.
Evidemment, j’aimerais savoir si le collège attache suffisamment d’importance à ce parking dans sa politique de stationnement et de mobilité.
Mais en même temps, si j’interpelle le collège à ce sujet, et je précise que c’est ma première interpellation en tant que chef de groupe depuis 3 ans, c’est pour affirmer l’importance que moi, et mon groupe, attache à ce parking au nom exotique dont la commune est propriétaire.
Je crois que je ne suis pas le seul.
Dans Le Grand Débat de vendredi dernier dans La Capitale, aussi bien le Bourgmestre que le chef de l’opposition en parlent sous “mobilité”, respectivement “parking”.
Pour l’un il ne marche pas fort, pour l’autre il ne fonctionne pas du tout.
Je précise d’emblée que je ne suis pas d’accord avec Monsieur Du Bus qui prétend que ce parking “est trop décentralisé par rapport à la place Jourdan
“.
Plus prés que ça tu meurs, à moins de creuser sous la place évidemment, mais vous connaissez mon opinion à ce sujet.

Als lid van het directiecomité van het Autonoom gemeentebedrijf dat de parking beheert, ben ik natuurlijk op de hoogte van alle mogelijke cijfermatige gegevens, dank zij de gemeentelijke diensten.
Enige weken geleden hebben wij in het directiecomité nog over de parking gesproken.
En geconstateerd dat er een aantal zaken mank liepen en dat er iets aan moest worden gedaan.
Voor mij is Forte dei Marmi evenwel te belangrijk, politiek gesproken, om het bij een droge opsomming van cijfertjes in een directiecomité te laten.
Mijn interpellatie kan een gelegenheid zijn om met elkaar in deze zaal van gedachten te wisselen over de juiste plaats van FdM in het gemeentelijk parkeer- en mobiliteitsbeleid rond het Jourdanplein.

J’aimerais vous poser les 5 questions suivantes:
1. comment voyez-vous en tant que collège le rôle de ce parking à proximité de la place Jourdan, dans l’intérêt d’une politique de mobilité durable?
2. de quelle façon allez vous augmenter sa fréquentation, que ce soit par tickets individuels ou par abonnements?
3. quelles actions positives comptez-vous entreprendre , notamment à l’attention des commerçants et des usagers de la place Jourdan dans sa forme actuelle?
4. les stewards de stationnement, auront-ils un rôle éducatif à jouer à cet égard, ou purement répressif?
5. puisqu’ils ne sont pas compétents pour verbaliser les petits malins qui continuent à se garer sur les trottoirs, même en face de FdM, pour éviter le parking payant – en voirie et hors voirie – quel est le rôle de nos agents de police de la zone Montgomery pour les inciter à respecter les règles………. et remplir nos parkings payants?

Zonder op elk punt in te gaan, heeft Burgemeester De Wolf in algemene zin geantwoord dat er te weinig publiciteit is gemaakt voor de FdM-parking.
Dit zal nu worden rechtgezet door gerichte acties naar de handelaars rond het Jourdanplein, evenals naar de culturele instellingen in de buurt (Théâtre Varia, Espace Senghor).
Ook de politie zal repressiever optreden tegen overtreders.
Pervers effect van ons betalend parkeerbeleid (op de weg) en de controle daarop door stewards is nl. dat automobilisten die niet betalen door op de voetpaden of dubbel te parkeren niet worden beboet sinds de “depenalisering” van het parkeerbeleid en de desinteresse (tijdsgebrek?) van de politie voor dit soort overtredingen.
De korpschef zal hier nu op worden gewezen.
Afwachten………..

Verder ging het minidebatje tussen De Wolf en mij over de vraag of er sowieso wel een parkeergarage onder het Jourdanplein nodig is, als we een parkeergarage op 200m van het plein al niet vol kunnen krijgen.
Voor mij is het antwoord duidelijk NEE.
De Wolf vindt dat dit argument tegen mij kan worden gebruikt: krijgen we FdM wel vol, dan is er volgens hem duidelijk behoefte aan een tweede parkeergarage.
En daarover verschillen de meningen dus: voor mij mag het aanbod de vraag niet creëren, maar is het aan de gemeente om, in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid, paal en perk te stellen aan het aantal bovengrondse en ondergrondse parkeerplaatsen.
Ter info: in de plannen voor de heraanleg voor het Jourdanplein zijn hoe dan ook een aantal bovengrondse parkeerplaatsen voorzien voor kortparkeerders. In combinatie met wat er in de buurt overblijft bovengronds plus FdM moet dat volstaan.
Behalve problemen op mobiliteitsvlak stelt de Jourdanparking ook financiële problemen (aanleg/uitbating) en wellicht zelfs technische door de drassige ondergrond en dus waarschijnlijk meerkosten.
Mijn advies: niet doen!

(*): Forte dei Marmi is de geboorteplaats van Koningin Paola; in het voormalige Fort is nu een museum van satire en karikaturen gevestigd. [meer info]

[Klik hier voor het artikel op brusselnieuws.be]