Woensdag 3 juni:

In de voormiddag kieper ik mijn hele adressenboek leeg om mailtjes te versturen met de simpele boodschap: 6 op 6 voor Europa! Denk zondag even aan mij.

Ook enkele Vlaamse collega’s krijgen een berichtje.

Twee reacties, gelukkig positief.Als ik naar het werk ga om mijn planten water te geven, maak ik van de gelegenheid gebruik om aan alle fietsen rond het Schumanplein (Europees electoraat?) mijn canvaskaartje te hangen.

Niet gemakkelijk want we zijn zo dom/gierig geweest om dit jaar geen fietshangertjes te maken, nochtans het campagnemiddel bij uitstek voor fietsende groenen.

En dus kan je niet van hangen spreken.
Ik moet mijn kaartjes tussen remkabels proppen, onder stalen beugelsloten klemmen, in fietsmandjes leggen, enz.

Veel leuker nog, in het fietshangertje van Pascal Smet rollen.

Versterkt mijn “Invest heavily in green public transportation” Pascals “Groen ben je dus niet door wat je zegt, maar door wat je doet”, of ontkracht het zijn gratuite bewering?

Ofschoon ook Ecolo een fietshanger heeft, zie ik die nergens.

Het bewijs dat Ecolo-ers minder fietsen?

Of zijn hun hangertjes enkel voor Solexjes?

Zeer zichtbaar in heel Brussel zijn de gele stickertjes met de vermelding van de site http://votezvelo.org/

Overal op fietsen, fietsenrekken en plaatsen waar fietsers passeren.

Deze professioneel gemaakte site roept Franstaligen (want enkel in het Frans) die de fiets een warm hart toedragen op niet voor Ecolo of Groen! te stemmen, maar voor sp.a.

Meer bepaald voor de dynamische sympathieke enz. enz. Pascal Smet.

Ondanks de bewering van de achternaamloze initiatiefnemers, die voor dagelijkse fietsers met hun voornaam wel redelijk herkenbaar zijn, dat het geen “site de campagne déguisé” en zeker niet “celui de M. Smet” is, kan men vraagtekens zetten bij de achterliggende redenen en initiatiefnemers.

Werk voor de privé-detective van Dedecker?

Wil een dergelijke strategie pakken bij Franstaligen, dan moet wel eerst een vijand worden gevonden.

Werkte dat in het verleden min of meer met het Vlaams Belang/Blok, dat de instellingen dreigde te blokkeren met een meerderheid langs Nederlandstalige kant, dan is nu Guy Vanhengel de grote boeman.

Want met blauwe Guy op mobiliteit kan de fiets weer naar de kelder.

Dat het slechte IRIS II plan, met alle gedroomde tunnels en zonder moedige keuzes op mobiliteitsvlak, ook door Smet is goedgekeurd, vinden we natuurlijk nergens op deze objectieve site.

Ter vergoelijking, of om hun geweten te reinigen, stellen de initiatiefnemers in extremis nog wel dat zij geen stemadvies geven voor het Vlaams Parlement, en dat wie ‘une fibre verte’ heeft daar voor Groen! mag stemmen.

Dus als Luckas Vander Taelen in het Vlaams Parlement komt, is dat dank zij votezvelo.

Van 18 tot 20 uur ben ik op afscheidsreceptie van 3 collega’s die met pensioen gaan.

Veel reeds eerder (pré)retraités zijn afgezakt naar L’Atelier Européen, meestal uit het verre Vlaanderen.

Verrassend hoe veel van deze Vlaamse ex-Europese ambtenaren voor de verkiezingen van hun Europees Parlement niet weten dat Vlaanderen en Brussel één en dezelfde lijst hebben, nl. die voor de Nederlandstalige kieskring.

En hoeveel Nederlandse ex-Europese ambtenaren die in Brussel zijn blijven hangen, hun papieren niet in orde hebben voor deze verkiezingen.

De tweede categorie is reddeloos verloren voor mij.

Onder de eerste kan ik nog heel wat kaartjes kwijt, vergezeld van een goed advies, een kwinkslag en een zoen.

Dankbaar publiek, vooral de dames….

Ik heb mij voor de gelegenheid ontdaan van alles wat groen en slordig is en mij in een keurige zomerse outfit gestoken.

Enkel mijn witte hemd is getooid met groene bloempjes.

Mijn collega’s en ex-collega’s van het andere geslacht zijn niet ongevoelig voor mijn correcte kledij.

De een schept een verre vijand.

De ander maakt van zichzelf een frisse vertaler.

Waarom zouden groenen naïef moeten zijn?

In het kader van de non-naïviteit s’avonds speciaal partijbestuur bij mij thuis.

Enige agendapunt: l’après-sept-juin.

Boeiende discussies.

Niet voor bloggertjes bestemd.