Donderdag 7 mei:

Weinig campagne, alleen snel even binnenwippen op een vernissage in de hal van het Etterbeekse gemeentehuis.

Oud cdh-publiek, niet interessant.

De gewone partijpolitiek gaat ook nog door.’s Avonds open Partijbestuur (voor alle Groen!leden van het gewest) met 2 grote agendapunten:

Goedkeuring rekeningen 2008 en begroting 2009.

Wat heb ik daar een hekel aan!

Na lange discussies vinden we nog ergens 2.700 € die we kunnen overhevelen naar de campagnebegroting.

Zouden alle partijen zo met hun middelen moeten woekeren?

Vast niet, gezien hun grote affiches, beschilderde camionnettes en deux-chevauxtjes.

Het tweede agendapunt vind ik interessanter: formele goedkeuring verkiezingsprogramma.

Wat een formaliteit leek te zullen worden, levert toch nog een boeiende discussie op over de politiezone: zes zoals nu of één grote?
Gezien onze twijfel hadden we dit een beetje in het midden gelaten, maar we beseffen dat dit niet kan en opteren uiteindelijk toch voor een duidelijker houding.

Van “nee, tenzij” switchen we naar “ja, mits”.

Niet alle kandidaten kunnen daar mee leven maar zelfs bij Groen! moet er soms partijdiscipline zijn.

De voorzitter legt die dan op, niet waar Bartje Somers?