Donderdag 9 april:

Dringdring op de Parijse Ring.

Ik neem, tegen alle verkeersveiligheidsnormen en verboden van mijn vrouw in, mijn gsm ter hand.

Derk Jan Eppink redt Jellema

Derk Jan Eppink redt Jellema

“Met Derk-Jan Eppink.”

Bekende mede-NederBelgen behoeven geen intro.

Nooit met de beste Derk-Jan gesproken maar hij weet mij blijkbaar te vinden op de drukke Périphérique.

Hij heeft een probleem met het indienen van zijn Europese kandidatuur voor LDD.

Hij heeft een verklaring nodig van Nederland waaruit blijkt dat hij niet van het passief kiesrecht is vervallen verklaard of geschorst.

Men stuurt hem van het kastje naar de muur, en of ik die verklaring al heb.

Morgen, vrijdag, is de dead line.

Ik heb dat document niet maar meen mij te herinneren dat de Nederlandse ambassade in 2004 na veel vijven en zessen als tussenpersoon heeft gefungeerd en dat ik na veel heen en weer gebel en gemail uiteindelijk net op tijd uit Den Haag (Dienst bevolking?) een attest heb ontvangen.

Om eerlijk te zijn heb ik mij er nu niet druk over gemaakt.

Groen! heeft mij niets gevraagd.

Zijn de regels veranderd?

Is het document van 2004 nog geldig?

Hoe dan ook, ik verwijs mijn illustere landgenoot, die speciaal voor deze verkiezingen uit New York is ingevlogen, naar de Nederlandse ambassade in Brussel.

Un quart de Périph’ later begint de lijdensweg van 2004 boven te komen en vrees ik dat de ambassade ook nu weer van niets zal weten.

Nederlanders op Belgische lijsten, voor Europa?

Nee, daar hebben wij geen formuliertje voor, mijnheer.

Helaas, wij kunnen niets voor u doen.

Belt u eens naar Den Haag.

Dan belt de Nederlandse ambassade uit Brussel mij.

Mijnheer Eppink heeft gezegd dat ik had gezegd dat ze hem konden helpen, maar hoe dan?

Nogmaals zondigend tegen de meest elementaire verkeersregels, leg ik uit dat zij in 2004 tussenpersoon zijn geweest en dat ze dat nu ook maar moeten doen voor Eppink.

Voor bekende Nederlanders met een scherpe pen zullen ze dat toch wel doen, denk ik.

En misschien heb ik er ook nog iets aan.

Na op mijn bestemming in Parijs te zijn aangekomen, bel ik met de persoon die bij Groen! verantwoordelijk is voor alle verkiezingsformaliteiten en leg hem uit wat het probleem is.

Inderdaad: essentieel document over het hoofd gezien.

Volgen ettelijke telefoontjes tussen LD (niet LDD maar mijn Groen!e man) en de Nederlandse ambassade in Brussel, de dienst bevolking in Den Haag, en laat in de avond het verlossende woord:

Den Haag kan niets doen want ik heb daar nooit gewoond (Eppink wel, naar het schijnt).

Mijn laatste woonplaats in Nederland, 22 jaar geleden, Groningen, moet een bewijs opsturen dat ik   in Nederland nog mag worden verkozen.

Probleempje: in Nederland is Goede Vrijdag een feestdag, en dus kan er pas op de dinsdag na Paasmaandag iets voor mij gedaan worden.

Te laat voor indiening van de lijsten met de benodigde documenten.

Wat nu gedaan?

Vrijdag 10 april:

LD belt mij om te zeggen dat de Groningse Deus ex Machina de gedaante heeft van een GroenLinkse wethouder (“zo heet een schepen toch bij jullie”…..).

De dame in kwestie is bereid op Goede Vrijdag het gemeentehuis te openen en het computersysteem op te starten om mijn attest te kunnen opstellen.

Wat je voor groene kameraden allemaal al niet doet….

Zaterdag 11 april:

Terwijl ik sta hout te hakken, bijna Letermiaans mijn gsm (bij gebrek aan een Black Berry) bij de hand, belt LD: het is niet gelukt want in Groningen had de GroenLinkse wethouder 8 (acht) personen nodig om het gemeentehuis te openen.

En dat vond zelfs zij te gortig.

LD heeft toch de lijst ingediend bij het Gerechtshof van Mechelen, zonder het heilige document.

Dat kan hij uiterlijk woensdag nog toevoegen.

Dinsdag moet alles in orde zijn.

Zondag 12 april:

Hout hakken zonder gsm.

Maandag 13 april:

Hout zagen zonder gsm.

Dinsdag 14 april:

LD belt in de namiddag: het attest is binnen en alles komt in orde.

Ik sta officieel Zes op Zes voor Europa.

Met dank aan LD, Derk-Jan Eppink, LDD en gezond verstand.

En een minpunt voor de Nederlandse ambassade en de Nederlandse bureaucratie.

Woensdag 15 april:

Terug in Brussel pak ik er mijn documentatie van 2004 nog eens bij.

Het is allemaal toch wel wat anders gelopen.

Niet de Dienst Bevolking in Den Haag (verantwoordelijk voor kieszaken van in het buitenland verblijvende Nederlanders, zoals ik dacht) maar het Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties, Dienst Bestuurszaken, van het Ministerie van Justitie in Den Haag heeft mij uiteindelijk 2 (twee) dagen voor het verlopen van de termijn een verklaring gestuurd.

Eerst per fax – voor alle zekerheid – en vervolgens per brief.

Niets Groningen.

Niets ambassade (maar wel sporen van vele vele telefoontjes).

In 2004 werd er bovendien ook nog een “schriftelijke en ondertekende verklaring” van mijn hand verlangd waarin ik verklaar niet tegelijkertijd kandidaat in Nederland (of een andere lidstaat) te zijn.

Van deze procedure heeft de ambassade in 2009 blijkbaar geen weet, en dus begint het hele circus weer opnieuw.

Met andere artiesten en andere nummers.

Uit mijn zorgvuldig bijgehouden archieven blijkt ook dat de Europese Commissie in juli 2006 (ruim 2 jaar na de Europese verkiezingen, en 3 jaar voor de volgende) het bureau GHK Consulting Ltd. opdracht heeft gegeven te onderzoeken hoe het passief kiesrecht door EU-onderdanen is ingevuld in een lidstaat waarvan zij niet de nationaliteit hebben.

Vooral het bewijs van verkiesbaarheid heeft de aandacht van de Commissie!

Zo is GHK bij mij terecht gekomen, als een van de 8 niet-Belgen die in België op een Europese lijst stond.

In 2006 beantwoordde ik één van de vragen als volgt:

“I think local Embassies should be made aware of procedures and pratical solutions (…). Sometimes I saw myself as a fool (especially confronted with Embassy staff in Brussels) caught up in some Catc-22 situation.”

Ofwel de Commissie heeft de studie van GHK niet gelezen (ze heeft er voor betaald, maar dat wil niets zeggen….), ofwel de ambassades weten nog steeds van niets.

Beide waarschijnlijk.

Ik zal hoe dan ook ergens in 2010 beginnen met het aanvragen van de nodige documenten voor mijn kandidatuur in 2014…….