overgenomen van de redactie.be

In 2007 zijn er 65.000 migranten bij gekomen in ons land. Dat is het hoogste aantal ooit. De meesten komen naar ons land in het kader van gezinshereniging.

In 2003 kwamen er nog 39.530 migranten bij, maar dat aantal is de jaren daarop steeds gestegen.“België is een migratieland, of we dat nu graag hebben of niet. Je kan het licht van de zon niet ontkennen”, zegt Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR).

“De meerderheid van de nieuwe Belgen komt uit Europa zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om Nederlanders, Fransen of Spanjaarden die in Brussel werken bij de NAVO of de Europese Gemeenschap.” (onderstreping RJ)

“Maar er is nood aan duidelijke criteria. We moeten vanaf vandaag goed nadenken hoe we dat migratiebeleid gaan organiseren.”

De Witte pleit onder meer voor permanente duidelijke criteria die in een asielwet zouden moeten worden opgenomen.

Daarmee verhoogt het CGKR de druk op de regering en minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Onderhandelingen tussen de verschillende partijen leverden vooralsnog geen groot akkoord op.