Mijn neef, René Cuperus, heeft wel een heel originele manier bedacht om campagne te voeren binnen (??) de Nederlandse PvdA en zo een betere plaats op de EP-lijst te krijgen.

Voor de vijfde haalt hij namelijk zijn neus op.

 overgenomen van: ReneCuperus.nl

 

Rene Cuperus, neef van Rik Jellema

Rene Cuperus, neef van Rik Jellema

Stuur een kritische geest naar Europa!
Op het PvdA-partijcongres van 14 en 15 maart wordt de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement vastgesteld. Tot grote schrik van nogal wat PvdA-leden heeft het partijbestuur ‘partij-ideoloog’ René Cuperus ‘op de wip’ gezet: plaats vijf, onder drie reeds zittende Europarlementariërs. Dat moet rechtgezet worden. Daarom dit initiatief.
Waarom René Cuperus op een verkiesbare plaats?
Het is, voor de sociaal-democratie en het inhoudelijk debat in de PvdA, fantastisch dat iemand als René Cuperus zich verkiesbaar stelt. Cuperus is met zijn inhoudelijke bijdragen spraakmakend aanwezig in debatten binnen en buiten de partij. Hij geniet landelijke bekendheid. Hij is een sociaal-democratisch denker met een lange staat van dienst. Hij heeft een groot netwerk bij sociaal-democratische zusterpartijen en hun wetenschappelijke bureaus in Europa. Hij kan met zijn Eurorealistische houding en authentiek sociaal-democratisch geluid evenwicht brengen in de PvdA- en PES-fractie in het Europees Parlement. Hij kan het Europees Project in Brussel weer met Nederland verbinden en vice versa.
Zo iemand zet je niet op de wip. Die zet je prominent op de lijst.
Wie is René Cuperus?
René Cuperus, als hij nog introductie behoeft, maakt, na een beleidsmedewerkerschap bij het PvdA-bestuur, al geruime tijd deel uit van de Wiardi Beckman Stichting. Hij was onder andere hoofdredacteur van Socialisme & Democratie, lid van de PvdA-Beginselprogrammacommissie,de Commissie van Margreeth de Boer en van de PvdA-Europa commissie. De laatste jaren fungeerde hij als ‘internationaal secretaris’ van de WBS en was spin in het web van het programmatische denkwerk van de Europese sociaal-democratie. Hij publiceerde tal van Engelstalige boeken, samen met de Duitse Friedrich Ebert Stiftung en het Britse Policy Network. In Nederland schreef hij De wereldburger bestaat niet (2009) over Europa, en Verloren slag (samen met Frans Becker, 2007) over de sociaal-democratische koers. Hij schreef talrijke stukken voor de Volkskrant, NRC Handelsblad en Socialisme & Democratie. Bij het grote publiek is hij verder bekend door zijn vaste column in de zaterdageditie van de Volkskrant en enkele tv-optredens, zoals dat bij Buitenhof in 2007.
Wat wil René Cuperus in Europa?
René Cuperus wil zich met groot urgentiegevoel inzetten om iets te doen aan de kortsluiting tussen het Europese Project en de gemiddelde Nederlander. In zijn afscheidscolumn in de Volkskrant schreef hij: ‘Ik wil graag naar Brussel om de neoliberale Europese Unie, in reactie op de economische wereldcrisis, te vervangen door een trots en rotsvast Europees Sociaal Model, om de uniforme richtlijnenarrogantie van Brussel af te zwakken en een spaak te steken in het maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg.’ Cuperus gelooft erg in het prachtige idee van Europese samenwerking, maar verzet zich tegen Europa als keurslijf en eenheidsworst, tegen een Europa dat boven ons staat en niet naast ons. Europa is niet sociaal-democratisch genoeg. Met één been in Brussel en één been in Nederland wil René Cuperus het Europadebat van de PvdA op een hoger plan proberen te tillen. Met René Cuperus in de fractie is debat gegarandeerd en het sociaal-democratisch gehalte verzekerd.
Wat gaat er gebeuren en wat kan ik doen?
Op het partijcongres wordt geprobeerd René Cuperus verkiesbaar en dus hoger op de kandidatenlijst te krijgen. Laat zien dat u de kandidatuur van René Cuperus steunt en onderteken de steunlijst op deze website.
Probeer daarnaast vrienden en kennissen, het liefst congresafgevaardigden van de PvdA, voor dit initiatief te mobiliseren, bijvoorbeeld door hen op deze site te wijzen.
Waar kan ik terecht met vragen?
Dit is een initiatief van een groep PvdA-leden, met allerlei achtergronden, uit heel Nederland. Voor vragen, bijvoorbeeld vanuit de media, of als u als PvdA-lid wilt weten wat u in uw regio kunt doen, kunt u contact opnemen via michiel (a) pvdagroningen.nl.

 

Die Hollanders toch.

Ik ben ervan overtuigd dat zijn bijna-Belgische neef Rik niet naar dergelijke middelen hoeft te grijpen.

Zou “leuk” zijn als we dezelfde plaats op de EP-lijst hadden.

Kunnen we een debatje organiseren onder onze echte voornaam “Reimer vs. Reimer”, met een knipoog naar die bekende, prijswinnende, film Kramer vs. Kramer.

Tussen twee haakjes, ik steun zijn campagne omdat

1. hij mijn neef is

2. kritische progressieve stemmen een verrijking zijn voor de democratie, zeker de Europese!