Brussel – Het taalexamen voor de Brusselse gemeenteambtenaren is te moeilijk. Volgens de Raad van State is het examen moeilijker dan de taalwetten voorschrijven. Federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere (CD&V) zal het examen in de loop van dit jaar aanpassen.

De gemeenten Schaarbeek en Oudergem hadden in 2001 beroep aangetekend tegen het koninklijk besluit over de taalexamens van Selor, het rekruteringsbureau van de federale overheid. Ze krijgen nu dus gelijk. De burgemeesters van beide gemeenten vonden dat het koninklijk besluit indruiste tegen de wettelijke bepalingen voor de ‘elementaire’ kennis van de tweede taal, die vereist is voor alle ambtenaren die in contact komen met het publiek. Ook strookte het KB niet met de verplichte kennis ‘aangepast aan de functie’, aldus de burgemeesters.

De ambtenaren hebben het examen nodig voor hun benoeming of promotie. 

Bron: Brusselnieuws 13-2-09

Het blijft toch godgeklaagd dat wij er in de hoofdstad van Europa niet in slagen goed tweetalig overheidspersoneel te vinden en/of op te leiden, terwijl een van de doelstellingen van datzelfde Europa is dat iedereen naast zijn moedertaal twee vreemde talen zou leren.

Dat twee FDF-burgemeesters nu gelijk krijgen van de Raad van State is natuurlijk een mooi electoraal presentje voor de heren Clerfayt en Gosuin.
Overigens, beiden spreken meer dan behoorlijk Nederlands (zeker Clerfayt), zodat het eigenlijk een belediging is voor hun eigen personeel: nee, veel te moeilijk voor jullie hoor, niet nodig want niet aangepast aan de functie…..

Zonder het woord “kaakslag” in de mond te willen nemen, vind ik het wel een belediging voor hun Nederlandstalige inwoners én voor het Nederlandstalig gemeentepersoneel, dat veel minder moeite schijnt te hebben met het slagen voor de examens Frans

We zijn weer terug bij de oude discussie over “tweetaligheid van de dienst” of “tweetaligheid van (gans) het personeel”.

Iedereen die wel eens op een gemeentedienst is geweest waar geen Flamand de service in de buurt was, weet hoe moeizaam de gesprekken kunnen verlopen met het – soms wel goedwillend – personeel.

Ik ben benieuwd in welke zin de Brusselaar Vanackere (lijsttrekker voor CD&V) het examen gaat aanpassen.

En vooral hoe ver de ELEMENTAIRE kennis van de twee taal moet reiken. Achter een loket wel te verstaan.