overgenomen van De Standaard Online 

BRUSSEL – Analyse Met dank aan Bert Anciaux ‘sochtends op de radio Manke communicatie, zowel intern als extern, kost SP.A-voorzitter Caroline Gennez geloofwaardigheid en gezag. Aanleiding is haar slechte aanpak van de (niet-)naamsverandering van SP.A. De komst van Bert Anciaux krijgt zo een erg bittere bijsmaak. ‘De SP is nu SP.A. De ‘A’ staat voor anders. Daarmee wil de SP.A vooral aanduiden dat de partij meer dan vroeger een weerspiegeling van alle links-progressieve krachten in de samenleving wil zijn.’ Aan het woord is jongerenvoorzitter Caroline Gennez in 2002. De aanleiding van haar toenmalig opiniestuk is de naamsverandering, door voorzitter Patrick Janssens ingezet als orgelpunt om de partij te vernieuwen en verruimen.

Acht jaar later vreet de nieuwste vervelling van SP.A aan het prille gezag van Gennez, ondertussen opgeklommen tot voorzitter. Net als in 2002 wil Gennez in de verf zetten dat bij SP.A plaats is voor meer dan socialisten alleen. Terwijl dat onder Janssens gepaard ging met personeels- en programmatorische vernieuwing, is de operatie onder Gennez nodig om de komst van Bert Anciaux en andere ex-Spiritisten mogelijk te maken. Die hebben de vormverandering nodig om te kunnen bewijzen dat ze toetreden ‘tot een nieuw, warm, progressief project.’

Heel die operatie wordt gekenmerkt door manke communicatie, zowel intern als extern. Bij SP.A wist iedereen dat een nieuwe integratie met Anciaux en co er zat aan te komen. Het partijbureau maandag praatte over de platformtekst voor de campagne, met daarin een verwijzing naar de nieuwe vlag ‘Socialisten en Progressieven’. Enkel voor de dichte groep rond Gennez was het duidelijk dat hier meteen een nieuwe partijnaam aan vasthing, ‘mindere goden’ zoals Maya Detiège of Mia De Vits interpreteerden die uitleg helemaal niet zo, voor hen was dit een detaillistische discussie over de campagne. Hetzij bewust, hetzij uit slordigheid, maakte Gennez helemaal niet duidelijk dat ‘SP.A’ een andere invulling zou krijgen, laat staan dat die vervelling de volgende dag zou worden bekendgemaakt.

De externe communicatie rond die ‘nieuwe naam’, liep zo mogelijk nog stunteliger. Niet Gennez, maar Anciaux liet donderdagochtend via een kranteninterview weten dat SP.A voortaan stond voor ‘Socialsten en Progressieven Anders’, en dat hij prompt lid kon worden. Anciaux wilde de naamswijziging zijner ere maximaliseren, Gennez had alle belang bij een minimalisatie. Het gevolg was dramatisch; meer dan één SP.A-parlementslid verslikte zich behoorlijk in zijn koffie, terwijl Anciaux hen ’s ochtends via de radio liet weten ‘dat de partij veranderd was voor hem’.

De vraag of Anciaux daarbij soloslim speelde of dat Gennez hem vrije baan gaf is eerder pijnlijk dan relevant. Gennez’ reactie de rest van die dag was dat wel. Ze stuurde Anciaux niet bij, maar beaamde op de middagjournaals netjes dat SP.A voortaan voor ‘Socialisten en Progressieven Anders’ staat.

Zonder inhoudelijke boodschap en zonder formele goedkeuring van haar partijbureau, laat staan een partijcongres, kwam heel de operatie stuntelig en voor de basis pijnlijk over. Terwijl Erik De Bruyn, de SP.A-Rood-voorzitter, gretig opdook om als dissidente stem in te hakken op de gebrekkige partijdemocratie, zweeg ondervoorzitter Dirk Van der Maelen in alle talen. ’s Avonds in Ter Zake kreeg Anciaux het opnieuw niet over zijn lippen om zich socialist te noemen. De uitzending toonde Gennez’ onhandig gedraaid rond ‘een naamsverandering die er geen is, want we blijven SP.A’.

De Vits, die als syndicalist absoluut niet moet hebben van Anciaux, gooide dan gisteren nog een bommetje door te stellen ‘dat er zonder een partijcongres geen sprake is van een nieuwe naam’. Het signaal van de traditionele vleugel was duidelijk: ‘Anciaux moet dimmen’.

Gennez moest even later op haar fractievergadering in de Kamer twee uur spitsroeden lopen. Opnieuw was Maya Detiège spijkerhard: ‘Het partijbureau is gerold, Anciaux verdient geen naamsverandering.’ ‘De A in SP. stond al voor de ‘verruimers’, de niet-socialisten zoals Bart Martens of Ludo Sannen. Waarom dan de noodzaak van een naamsverandering’, was een opmerking die bij een pak mandatarissen terugkwam.

Dat Anciaux gescoord had op de kap van zijn nieuwe partij SP.A, werd door alle aanwezigen als een bijzonder ongepast precedent ervaren. Zowat iedereen uitte ook zijn frustratie over de bijzonder slecht geregisseerde communicatie vanuit de partij. ‘Deze hele zaak berokkent ons onnodig veel schade.’

Na afloop onderstreepte Gennez nogmaals dat ‘de SP.A gewoon de SP.A’ blijft. ‘We zullen de wijziging van de inhoud voorleggen aan ons congres in maart, daar heb ik geen schrik van’, deed ze haar critici een toegift.

De zaak laat een bijzonder wrange nasmaak voor Gennez. Bij haar aanstelling was de kritiek van de basis al spijkerhard: ze was hen door de top de strot geramd zonder inspraak. De moeilijke interne campagne legde het gebrek aan natuurlijk leiderschap dat de Limburgse uitstraalt pijnlijk bloot. Naar buiten toe bleef het beeld van een zwalpende socialistische partij hangen.

Gennez werkte het afgelopen jaar hard aan de versterking van haar gezag en reputatie. Meer interne democratie, meer inspraak, het concept van ‘een netwerkpartij’, ze leurde er eindeloos mee. De roadshows moesten dan weer de samenhang tussen de ‘nieuwe generatie toppers’ versterken, maar die is er in werkelijkheid niet.

Na een moeilijke aanstelling had Gennez al eerder kleinere gezagscrisissen. In december 2007 moest ze zich keihard verzetten toen Johan Vande Lanotte (SP.A) tot de regering wilde toetreden. Een half jaar later botste ze met Frank Vandenbroucke (SP.A) die wilde blijven communautair onderhandelen. Met de huidige crisis verliest Gennez nu een pak van dat duur opgebouwd gezag.

Wouter Verschelden

zie ook Tobback op deredactie.be ‘als dit niet dom is, dan is het in ieder geval lomp’

Hedenmorgen heb ik, als voorzitter van Groen! Brussels Gewest, bij het scheren beslist dat Groen! een open partij wordt.

Een naamswijziging, sorry, een andere naamsinvulling, moet dat duidelijk maken.

Voortaan is Groen! dus een afkorting, en staan de 5 letters voor: Grote Rode Oren En Neuzen!

Mensen met rode ogen zijn echter ook welkom, en mogen voor de O “Ogen” lezen.

Wij sluiten niemand uit!

Welkom bij Grote Rode Oren/Ogen En Neuzen, afdeling Brussels Gewest.