Altijd gedacht dat ik goed tot zeer goed Frans kende na 30 jaar met een Française.
Dankzij de politiek, en meer bepaald de Franse socialisten, vandaag toch weer een nieuw woord geleerd.
“Récolement”, van het werkwoord “récoler”.
Récoler betekent volgens mijn favoriete onbewoond-eiland-lectuur, de Petit Robert “passer en revue”.
Deurwaarders doen dit als zij een inventaris maken van in beslag genomen meubelen.
We zitten hier dus midden in juridische procedures.

Voor de PS gaat het echter om een interne procedure, om de twee vechtende madammen, Ségolène Royal en Martine Aubry, uit elkaar te houden.
En om te beslissen wie zich met recht en reden “première secrétaire du PS” mag noemen.
De meubelen zijn dus nog niet in beslag genomen, maar moeten gered worden.
Triest schouwspel voor deze eens zo fiere partij.
Mitterrand zou zich omdraaien in zijn graf.
Of zou hij zeggen: Et alors?
(Een van zijn meest beroemde uitspraken, die hij deed toen hij publiekelijk geconfronteerd werd met het bestaan van een maîtresse en een “natuurlijke” dochter, om de letterlijke vertaling voor onwettig kind te gebruiken.)
Het lijkt wel een Franse remake (uitgesproken als [remak]) van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van  2000 tussen Gore en Bush.
Ging het in de zaak Gore vs. Bush nog om kandidaten van twee verschillende partijen en een verschil van 537 stemmen in de staat Florida, hier ruziën twee dames van dezelfde partij om 42 (tweeënveertig!) stemmen verschil in heel Frankrijk.
Niet met als inzet het presidentschap van een land maar van een partij.
Hun beider partij!
Hoe je iets kapot kunt maken waar je in gelooft.
Gaat het om twee verschillende politieke visies of om twee gelijklopende persoonlijke ambities?

Toutes proportions gardées moet ik onwillekeurig denken aan de strijd Anciaux-Lambert hier in België, excuseer, Vlaanderen.
Nogmaals alle proporties in acht genomen, ook hier is de inzet het leiderschap van een politieke partij.
Anciaux schijnt een reddingsplan klaar te hebben voor zijn geesteskindje Vl.Pro.
Om de meubelen te redden, inderdaad…..

Als daar maar geen deurwaarder aan te pas komt.
Of kunnen ze zelf de stukken aaneenplakken?

Met dank aan Ségolène en Martine voor deze les juridisch Frans.