Het Jourdanplein wordt heraangelegd.
Dat hoor ik nu toch al een paar jaar.
Zo lang ik in de gemeentepolitiek zit, roemt onze burgemeester dit plein als “une vraie place de village”.
De auto’s moet je dan wel even wegdenken.
Een denkoefening die de Etterbeekse groenen al jaren doen.
En waarvan de gedroomde concretisering tot voor kort op weinig enthousiasme van de andere partijen kon rekenen.
Maar nu ziet het er toch anders uit.

Er is geld voor de heraanleg, het federale manna van het samenwerkingsakkoord Beliris.
En er is een begin van een mentale omslag.
Dat een stad ook leefbaar kan zijn zonder 1 auto per vierkante meter begint stilaan door te dringen.
Zeker als het om een “dorpsplein” gaat….
Alleen de handelaars zijn nog niet helemaal mee.
Dat zij het laatste en moeilijkst in te nemen bastion vormen in de strijd tegen de auto-hegenomie, lijkt een wet van Meden en Perzen.
Zie Straatsburg, zie Gent, zie alle steden ter wereld.
En toch zijn er al veel concessies gedaan.
In het befaamde Etterbeekse parkeerplan is een eerste gratis kwartier parkeren opgenomen, op verzoek van de handelaars.
In het gebouw “Linden II”, aan het Forti di Marmiplein, op honderd meter stappen van het Jourdanplein, heeft de gemeente plaats gekocht voor zo’n honderd auto’s, om de handelaars te plezieren.
Dit ter compensatie van het beoogde verlies aan parkeerplaatsen op het heraangelegde plein.
Op het plein zelf zal wel zo’n dertigtal bovengrondse parkeerplaatsen behouden blijven.
Voor de kortparkeerders die snelsnel een brood of bloemen moeten kopen……… bij een van de handelaars.
In de eerste plannen was dat alles.
Totdat plotseling een grote parkeergarage onder de Froissartstraat uit de lucht kwam vallen.
Nu is die ook weer “begraven”, want de werf zou te omvangrijk zijn.
En dus (?) moet er onder het Jourdanplein worden gegraven.
Terwijl er altijd is gezegd dat dat niet kan omdat we in het diepst van de moerassige Maalbeekvallei zitten.
Geen probleem meer?
Vreemd genoeg is het niet de federale overheid, bouwheer Beliris, die het Etterbeek opdringt, zoals eerst gemeld.
Nee, het is de gemeente zelf die de ondergrondse parking wil aanleggen, beheren en uitbaten.
Volgens burgemeester De Wolf is er nog geen eindbeslissing: “We willen nog met de handelaars van het plein samenzitten om concreet te bespreken wat we juist met het plein willen.” (Brussel Deze Week van 19 november 2008).
Als je de uitslag van de enquête van 2007 over het ideale plein leest, weet je al wat ze willen: 68% van de handelaars pleit voor behoud van de huidige parkeersituatie, plus een ondergrondse parkeergarage!
Hoe heet dat in commerçantenjargon ook al weer: twee halen, één betalen?

zie ook het artikel ‘Etterbeek wil geen Flagey-scenario‘ op brusselnieuws.be