Afgelopen zaterdag heeft Groen! in Gent een nieuwe voorzitter verkozen: Mieke Vogels.
Allereerst een dikke proficiat voor Mieke!
Niet alleen was het congres een toonbeeld van basisdemocratie met 6 kandidaat-voorzitters en 2 verkiezingsrondes, ook de aanloop was een opsteker voor iedereen die gelooft in de waarde van debat en confrontatie van ideeën. 


Nu moeten de rangen gesloten worden: Mieke Vogels is de voorzitter VAN IEDEREEN voor de komende jaren, en Wouter De Vriendt is waarschijnlijk haar ondervoorzitter na wijziging van de statuten en een officiële verkiezing begin volgend jaar.
Wij hopen dat Vlaamse Mieke snel ook Brusselse Mieke wordt.
Zij zal in ieder geval binnen afzienbare tijd worden uitgenodigd naar Brussel om haar ideeën over de hoofdstad van Vlaanderen en de plaats van de Brusselse afdeling binnen Groen! uiteen te zetten.
 
Afgelopen zaterdag heeft Groen! in Gent een nieuwe voorzitter verkozen  
En nu we het toch over de Brusselse afdeling hebben: het was een goed congres voor Brussel.
In de voormiddag werd een motie over de BHV-actualiteit van afgelopen woensdag goedgekeurd die zowel voor de voorstanders als voor de tegenstanders van de Groen!e onthouding aanvaardbaar moest zijn.
Een aantal “Brusselse” amendementen op de oorspronkelijke tekst werd goedgekeurd.
Verder werd de resolutietekst, waarop ook door de Brussels afdeling veel kritiek was geuit vanwege de onleesbaarheid, maar die we toch vanuit een constructieve ingesteldheid hebben geprobeerd bij te sturen met vele amendementen (de Brusselse gewestafdeling had als eerste haar amendementen ingediend!), in zijn geheel verworpen.
Jammer voor het vele werk, maar onze nieuwe voorzitter + partijbestuur zullen een nieuwe, leesbaarder tekst moeten maken.
Mieke kennende, is dit haar wel toevertrouwd.
 
De verkiezingen zijn achter de rug, leve de volgende verkiezingen.
Op naar 2009 met Mieke, en Adelheid, en Tinne en zo vele anderen!
 
Rik Jellema
voorzitter Groen! Brussels Gewest