‘Het feit dat ik Fries ben, daar heb ik hier veel aan te danken…’ 
Lees hier het hele interview van de Leeuwarder Courant met Rik Jellema